YAHYÂ SIRRÎ

(d. 1871/1288 - ö. 1905-1906/1323-24)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şkir Taner’in babası Fahir ve Mehmed Taner kardeşlerin de dedesidir. A. Hilmî Yücebaş’ın Tekirdağlı Şairler adlı kitabında şöyle tanıtılmaktadır: 1288/1871 yılında Tekirdağ’da doğan Yahya Sırrî, hayatını manevi ilimlerin tahsiliyle geçirmiş, yedi sene Arapça okuyarak Arapçadan mükemmel tefsir ve tercümeler yapmıştır. Birçok gazelleri ve şiir kabiliyeti vardır. Şakir Efendi’nin (Şakir Taner’in dedesi) oğlu olan Yahyâ Sırrî, tetebbuatla çok meşgul olmuş ve 36 yaşında, 1323/24-1905-06’da vefat etmiştir (Oy 1995: 361).

Birçok şiiri varsa da işgal ve istila yıllarında kaybolmuştur. Yahyâ Sırrî validesi için şu beyti yazmıştır: “ Çekildi gitti Ümmü Mihribân’ım rahmet-i Hakk’a/Dem-i hicranıdır kan ağlasın çeşmân-ı giryânım/…/Cemâle göçdü Hakk’a verdi cânın vâlidem hanım” Aydın Oy, Tekirdağlı şairler ve yazarlarla ilgili malzemeleri toplamaya yeni başladığı sıralarda Fahir Taner’den de dedesi Yahyâ Sırrî’nın bir beytini duymuş ve yazmıştır. Bu beyti babası Şakir Taner sık sık söylermiş: “ Yahya’yı eğer ağlatırsa yâr, gam değil/ müşkil budur ki düşmen-i nâdânı güldürür” (Oy 1995: 361).

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 20.01.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Doğum YeriGörüntüle
2ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FERDÎ, Rasimd. 1854 - ö. 1907?-1909?Doğum YeriGörüntüle
4Poyraz, Ahmet Mikdatd. 1871 - ö. 26 Aralık 1939Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSî, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Doğum YılıGörüntüle
6NELMÎ, Tahsînd. 1871-72 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Poyraz, Ahmet Mikdatd. 1871 - ö. 26 Aralık 1939Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMSî, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Ölüm YılıGörüntüle
9NELMÎ, Tahsînd. 1871-72 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Poyraz, Ahmet Mikdatd. 1871 - ö. 26 Aralık 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEMSî, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NELMÎ, Tahsînd. 1871-72 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Poyraz, Ahmet Mikdatd. 1871 - ö. 26 Aralık 1939Madde AdıGörüntüle
14ŞEMSî, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Madde AdıGörüntüle
15NELMÎ, Tahsînd. 1871-72 - ö. ?Madde AdıGörüntüle