YAHYÂ SIRRÎ

(d. 1871/1288 - ö. 1905-1906/1323-24)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şakir Taner’in babası Fahir ve Mehmed Taner kardeşlerin de dedesidir. A. Hilmî Yücebaş’ın Tekirdağlı Şairler adlı kitabında şöyle tanıtılmaktadır: 1288/1871 yılında Tekirdağ’da doğan Yahya Sırrî, hayatını manevi ilimlerin tahsiliyle geçirmiş, yedi sene Arapça okuyarak Arapçadan mükemmel tefsir ve tercümeler yapmıştır. Birçok gazelleri ve şiir kabiliyeti vardır. Şakir Efendi’nin (Şakir Taner’in dedesi) oğlu olan Yahyâ Sırrî, tetebbuatla çok meşgul olmuş ve 36 yaşında, 1323/24-1905-06’da vefat etmiştir (Oy 1995: 361).

Birçok şiiri varsa da işgal ve istila yıllarında kaybolmuştur. Yahyâ Sırrî validesi için şu beyti yazmıştır: “ Çekildi gitti Ümmü Mihribân’ım rahmet-i Hakk’a/Dem-i hicranıdır kan ağlasın çeşmân-ı giryânım/…/Cemâle göçdü Hakk’a verdi cânın vâlidem hanım” Aydın Oy, Tekirdağlı şairler ve yazarlarla ilgili malzemeleri toplamaya yeni başladığı sıralarda Fahir Taner’den de dedesi Yahyâ Sırrî’nın bir beytini duymuş ve yazmıştır. Bu beyti babası Şakir Taner sık sık söylermiş: “ Yahya’yı eğer ağlatırsa yâr, gam değil/ müşkil budur ki düşmen-i nâdânı güldürür” (Oy 1995: 361).

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 20.01.2015
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜLEYMAN, Kahvecioğlud. ? - ö. 1766-67Doğum YeriGörüntüle
2NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
3FATMA, Fatma Hanım, Tekirdağlıd. 1850 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Mikdat Poyrazd. 1871 - ö. 26 Aralık 1939Doğum YılıGörüntüle
5NELMÎ, Tahsînd. 1871-72 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Hasan Remzid. 1871 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Mikdat Poyrazd. 1871 - ö. 26 Aralık 1939Ölüm YılıGörüntüle
8NELMÎ, Tahsînd. 1871-72 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Hasan Remzid. 1871 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Mikdat Poyrazd. 1871 - ö. 26 Aralık 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NELMÎ, Tahsînd. 1871-72 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hasan Remzid. 1871 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ahmet Mikdat Poyrazd. 1871 - ö. 26 Aralık 1939Madde AdıGörüntüle
14NELMÎ, Tahsînd. 1871-72 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Hasan Remzid. 1871 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle