YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, takyedûz
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Edirne’de külah ve takke dikip satarak geçimini sağladı. Sonrasında şairliğe heves edip şiir söylemeye başladı. Yakînî, Yavuz Sultan Selim, Kânunî Sultan Süleyman ve II. Selim devirlerini yaşamış bir zattır (Canım 1995: 164).

Sehî Bey, Yakînî’de bir kabiliyet olduğunu anladı ve esnaf arasından çekip çıkardı. Sehî Bey, ömrünün çoğunu Yakînî Hüseyin Çelebi ile birlikte geçirdiğini belirtir. Tabiatı hezel söylemeye yatkın, sözlerinin çoğu bu tarza uygundur. Tasavvufa meyli olan şairin, tarihçiliği iyi, söz söylemekte usta ve latifeleri güzeldir. Müretteb bir divâna sahiptir. Güzel manaları olan gazel ve kasideleri vardır. Çok iyi tarihleri de mevcuttur. Edirne’deki Lârî mescidine Beytü’l-ibade terkibini tarih olarak düşürmüştür (İsen 1998: 204)

Kaynaklar şairin derviş yaratılışlı bir genç olduğunu belirtir. Şeyh Vefâ’nın yerine oturan Ali Dede’den el almıştır (İsen 1998: 205).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri.Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Tezkire Heşt Behişt. Sehî Bey. Akçağ Yay..Ankara.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 17.02.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığıe-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 17.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 24.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Ben zelil olmaz idim düşmese firkat senden

Senden oldu bana hep bunca mezellet senden

Ben ne hâkim ki yüzüm sürem ayağın tozuna

Ki basarsan yüzüme lütf u inâyet senden

Sen şeh-i ismet ü ben bende-i sâhib-isyân

Bende ey şâh hatâ afv ü mürüvvet senden

Başladın gün gibi ben zerreye hercâîliğe

Kime yanıp yakılayım behey âfet senden

Bu Yakînî kim eşiğinde irâde getirir

Himmet ümîd eder ey pîr hidâyet senden (Canım 1995: 165)

***

Âşık oldum yine bir dil-ber-i tersâ gördüm

Leb-i cân-bahşı demin mu’ciz-i ‘Îsâ gördüm

Tâb-ı mülden ten-i sîmîni ‘arak-rîz olmış

Dürr ü gevherle müzeyyen büt-i ra’nâ gördüm (Canım 1995: 166)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LEVNÎd. ? - ö. 1733Doğum YeriGörüntüle
2FÂİZ, Mustafâ, Börekçizâded. ? - ö. 1717-18Doğum YeriGörüntüle
3ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
4LEVNÎd. ? - ö. 1733Doğum YılıGörüntüle
5FÂİZ, Mustafâ, Börekçizâded. ? - ö. 1717-18Doğum YılıGörüntüle
6ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
7LEVNÎd. ? - ö. 1733Ölüm YılıGörüntüle
8FÂİZ, Mustafâ, Börekçizâded. ? - ö. 1717-18Ölüm YılıGörüntüle
9ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
10LEVNÎd. ? - ö. 1733MeslekGörüntüle
11FÂİZ, Mustafâ, Börekçizâded. ? - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
12ÇEMENÎd. ? - ö. 1620MeslekGörüntüle
13LEVNÎd. ? - ö. 1733Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂİZ, Mustafâ, Börekçizâded. ? - ö. 1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LEVNÎd. ? - ö. 1733Madde AdıGörüntüle
17FÂİZ, Mustafâ, Börekçizâded. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
18ÇEMENÎd. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle