YARAGİDEN

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yatağanoğlu Alimcan’ın Dedemin Cöngünden adlı eserinden Yaragiden’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi-Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Yaragiden'in de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçe'ye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkati çeker.Hayatı hakkında başka bir bilgi yoktur. Alimcan, âşığın 19. asırda yaşadığını söyleyerek Yaragiden mahlaslı bir semaisine yer vermektedir. Âşığın ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Cönk ve mecmuaların okunması ile âşığın hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeni bilgiler gün ışığına çıkabilir. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (1968). Başakların Sesi. Ankara: Poyraz Reklâm Yay.

Yatağanoğlu, Alimcan (2002).Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Semaî

Göğsün açıp bana karşı

Gelme beni öldürürsün

Gözlerini süze süze

Bakma beni öldürürsün

Öldürüp kanıma girme

Gayrı yâre meyil verme

Ela göze siyah sürme

Çekme beni öldürürsün

Ağzında dişin dürdane

Gelmemiş mislin cihâne

Siyah zülfün ak gerdâne

Dökme beni öldürürsün

Der ki âşık Yaragiden

Bendesin oldur terk iden

Göründü ol gümnüş beden

Açma beni öldürürsün

Cunbur, Müjgan (1968). Başakların Sesi. Ankara: Poyraz Reklâm Yay. 215-216.