YETÎMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Germiyanlıdır (Kütahya). O yöredeki Seydi Gâzî hankâhına bağlı, baş açık, yalın ayak dolaşan abdâllar zümresindendir. S. Nüzhet Ergun, “16. asır Bektaşilerindendir” dediği Yetîmî’nin bazı mecmualarda mahdut sayıda da olsa şiirlerine tesadüf edildiğini belirterek bunlardan ikisini yayımlamıştır. Hasan Çelebi şiir ilminde kudret sahibi olan Yetîmî’nin açık ve parlak şiirleri bulunduğunu ifade ederken Âşık Çelebi çok az yer verdiği şairin birkaç beytini örnek olarak aktarmakta ve şiirlerinin fena olmadığını belirtmektedir.

Kaynakça

Ergun, S. Nüzhet (1955). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. C. 1. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2007). “Yetîmî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 619.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

“Yetîmî” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 592.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL 

 Gün yüzüñ görmek diler mehtâb turmaz çigzinür

 Hâk-i pâyuñ öpmek ister âb turmaz çigzinür

 Şeb-çerâğ-ı hüsnüñe pervâne olmışdur meger

 Şevküñ ile mihr-i âlem-tâb turmaz çigzinür

 Pâsbânuñdur meger seyyâreler eflâkde

 Giceler tâ-subha dek bî-hâb turmaz çigzinür

 Mâcerâ-yı eşk içün derd-i derûnum dökmege

 Cûy-ı eşkümden yaña tolab turmaz çigzinür

 Ey Yetîmî gözüñ aç cân murgın itdürdüñ şikâr

 İşbu çarh olmış per-i ukkâb turmaz çigzinür

(Âşık Çelebi, vr. 95b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rıza Tekin Uğureld. 14 Ocak 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HASBÎd. ? - ö. 1553'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3Keskin, İbrahimd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Rıza Tekin Uğureld. 14 Ocak 1944 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HASBÎd. ? - ö. 1553'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6Keskin, İbrahimd. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Rıza Tekin Uğureld. 14 Ocak 1944 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HASBÎd. ? - ö. 1553'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9Keskin, İbrahimd. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Rıza Tekin Uğureld. 14 Ocak 1944 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HASBÎd. ? - ö. 1553'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Keskin, İbrahimd. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Rıza Tekin Uğureld. 14 Ocak 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HASBÎd. ? - ö. 1553'ten sonraMadde AdıGörüntüle
15Keskin, İbrahimd. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle