YETÎMÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. 1166/1752-53)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Yetîmî Çelebi olarak tanınan şair Şumnu’da doğdu. Özi Kalesi Muhafızlığı’nda ve Kırım hanı yanında kâtiplik yaptı. 1166/1752-53 yılında vefat eden Yetîmî Şumnu’da Çavuşzade Camii haziresinde medfundur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1683.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 447-48.

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 43: 49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 1213.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 20.03.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Germ u serdin bize çekdirmek içün çarh-ı le’îm

Bî-vakit oldı azîmetgehimiz râh-ı Kırım

 

Cümle yârân safâlarda ola biz bunda

Çekelim sünneteyi çün bu imiş emr-i hakîm

 

Tuna’ya saldı felek keştî-i âmâlimizi

Ne bilir hâlimizi perveriş-i nâz u na’îm

 

Şeb-i târîk-i gam u mevc-i yem-i hecr ü elem

Sergüzeştim nice ta‘rîf ile olsun tefhîm

 

Çekmedir çâresi çün bâ-hat-ı takdîr-i ezel

Dânemiz böyle perâkende olunmış taksîm

 

Ola kim lafzı ile hayr ide Hak encâmın

Her umûrum yed-i tefvîzine kıldım teslîm

 

Atılup taşra leb-i bahr-ı vatandan âhir

Çok göründi sadef-i Şumnu’ya bir dürr-i Yetîm

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 447-448.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Doğum YeriGörüntüle
3ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Doğum YılıGörüntüle
6ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Ölüm YılıGörüntüle
9ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752MeslekGörüntüle
12ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraMeslekGörüntüle
13DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Madde AdıGörüntüle
18ÂKİF YÛSUFd. ? - ö. 1853\'ten sonraMadde AdıGörüntüle