YETÎMÎ, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1076 başları/1665)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hâşimîzâde Seyyid Mehmed Efendi. Üskürdarlı Haşimî Mehmed Efendi'nin oğludur. Haşimizâde olarak tanındı. Mülazım olduktan sonra kadılık mesleğine girdi. Yemen'e vali oldu. Rebiülahir 1042/ Ekim-Kasım 1632'de Siyavuş Paşa Medresesi'ne, Şevval 1049/ Ocak-Şubat 1640'da Efdaliyye Medresesi'ne, Rebiülevvel 1051/ Haziran-Temmuz 1641'de Gazanfer Ağa Medresesi'ne, Safer 1053/ Nisan-Mayıs 1643'te Belgrat kadılığına atandı. Cemaziyelahir 1054/Ağustos-Eylül 1644'te azledildi. Şaban 1057/ Eylül 1647'de Manisa kadısı, Rebiülahir 1058/ Nisan-Mayıs 1648'de bu görevden ayrıldı ve Şaban 1060/ Temmuz-Ağustos 1650'de Üsküdar kadısı oldu. Aynı sene İzmir kadısı oldu. Zilkade 1067/ Ağustos-Eylül 1657'de ikinci kez İzmir kadısı oldu. Azledildi ve Edirne payesi ile Edremit kazası arpalık olarak verildi. Zilkade 1068/ Temmuz-Ağustos 1658'de Bursa kadısı oldu. 1069'da /1658-59 ayrıldı. Muharrem 1073/Ağustos-Eylül 1662'de Galata kadısı oldu. 1076 başları/1665'te vefat etti. Yetimî, mahlasıyla şiirleri bulunmaktadır.

 

Kaynakça

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 338.

Taşdemir, Saim (hzl.)(1972). İbrahim Hasib Efendi Zeyl-i Zeylü’ş-Şakâyık. Bitirme Tezi. Erzurum : Atatürk Üniversitesi. 112.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.07.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mey-hânedeki neşve ne câmun ne Cem'indir

Bir sâki-i şîrîn-dehân u gonca-femümdür

 

Ey bülbül-i şûrîde-i gülzâr-ı muhabbet

Âşüfte iden gülleri hüsn-i negamundur

(Taşdemir, Saim (hzl.)(1972). İbrahim Hasib Efendi Zeyl-i Zeylü’ş-Şakâyık. Bitirme Tezi. Erzurum : Atatürk Üniversitesi. 112).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SİPÂHÎd. ? - ö. 1605Doğum YeriGörüntüle
2SEYYİD SEYFÎ / Seyyid Nizamoğlu, Şeyh Seyyid Seyfullah Kasım b. Şeyh Seyyid Nizameddin Efendid. ? - ö. 1601Doğum YeriGörüntüle
3Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Doğum YeriGörüntüle
4SİPÂHÎd. ? - ö. 1605Doğum YılıGörüntüle
5SEYYİD SEYFÎ / Seyyid Nizamoğlu, Şeyh Seyyid Seyfullah Kasım b. Şeyh Seyyid Nizameddin Efendid. ? - ö. 1601Doğum YılıGörüntüle
6Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Doğum YılıGörüntüle
7SİPÂHÎd. ? - ö. 1605Ölüm YılıGörüntüle
8SEYYİD SEYFÎ / Seyyid Nizamoğlu, Şeyh Seyyid Seyfullah Kasım b. Şeyh Seyyid Nizameddin Efendid. ? - ö. 1601Ölüm YılıGörüntüle
9Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Ölüm YılıGörüntüle
10SİPÂHÎd. ? - ö. 1605MeslekGörüntüle
11SEYYİD SEYFÎ / Seyyid Nizamoğlu, Şeyh Seyyid Seyfullah Kasım b. Şeyh Seyyid Nizameddin Efendid. ? - ö. 1601MeslekGörüntüle
12Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006MeslekGörüntüle
13SİPÂHÎd. ? - ö. 1605Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYYİD SEYFÎ / Seyyid Nizamoğlu, Şeyh Seyyid Seyfullah Kasım b. Şeyh Seyyid Nizameddin Efendid. ? - ö. 1601Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SİPÂHÎd. ? - ö. 1605Madde AdıGörüntüle
17SEYYİD SEYFÎ / Seyyid Nizamoğlu, Şeyh Seyyid Seyfullah Kasım b. Şeyh Seyyid Nizameddin Efendid. ? - ö. 1601Madde AdıGörüntüle
18Sadullah Kutluerd. 8 Haziran 1921 - ö. 19 Haziran 2006Madde AdıGörüntüle