Yiğitoğlu, Ali Selahattin

Ali Salâhî
(d. 1887 / ö. 31 Aralık 1939)
Şair, yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Maarif Nezareti kâtiplerinden, hattatlıkla uğraşan Hüsnü Bey’in oğlu olan Yiğitoğlu, 1877 yılında İstanbul’da doğdu. Sultanahmet Mahalle Mektebini, Kadırga Rüştiyesini, Mekteb-i İdadî-i Mülkîyi bitirdi. İki yıl Hukuk Mektebine devam etti. Maarif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyetinde kâtip olarak memuriyete başladı. Daha sonra Bezm-i Âlem, Galatasaray Lisesi ve Kadıköy Erkek Lisesinde Farsça dersi verdi. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’nda kâtiplik, daha sonra İstanbul’un çeşitli okullarında Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 31 Aralık 1939'da Gureba Hastahanesinde vefat etti.

Yazı ve şiirlerinde Ali Salâhî imzasını kullanan Yiğitoğlu, eski tarz şiire bağlı kaldı. Sadî, Abdülhak Hâmit ve Mehmet Akif gibi şairlerden etkilenen Yiğitoğlu’nun, aruz ölçüsünü kullandığı şiirleri de vardır. Fikir hareketlerinden İslâmcılığa daha yakın olan şairin yazıları ve tasavvuf etkisindeki şiirleri Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Beyânü’l-hak, Misbah gibi dergilerde yayımlandı (Işık 2001: 1962). Meram mecmuasının edebî kısmının başmuharrirliğini yaptı. Şiirleri arasından seçtiklerini Aşkın Sesi (1925) adıyla bastırdı. Ravzatu’l-ihlâs adlı İslâm büyüklerinden on dokuzunu konu edinen manzum eseri basılmadı. Dinî-ahlâkî-felsefî-hikemî-tasavvufî şiirlerinin yanı sıra "Bezm-i Âlem Kız Lisesi Marşı", "Erenköy Lisesi Marşı", "Ankara Lisesi Marşı" gibi şiirler de yazdı. Mensur eserlerinden yalnız Mehasin-i Ahlâk adlı eseri basıldı.(1906). Yazarın Fususu’l-Hikem tercümesi de vardır.

Kaynakça

Işık, İhsan (2001). Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. Ankara: Elvan Yayınları, s.1962.

Işık, İhsan (2006). Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. Elvan Yayınları, s.3931-3932

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler. Dergâh Yay. 1998. s.600.

Tansel, Fevziye Abdullah, “XX. Asır Edebiyâtı’nın Unutulmaması Gerekli Şâirlerden Ali Salâhaddin Yiğitoğlu (1877-1939)”, İslâmi İlimler Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], sayı: 3, 1977, s.266-282.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ÖMER AKSAN
Yayın Tarihi: 28.07.2018

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Aşkın SesiSuhulet Matbaası / İstanbul1925Şiir
Mehâsin-i AhlâkMatbaa-i Kütübhane-i Cihan / İstanbul1908İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Irgat, Mustafad. 22 Ocak 1950 - ö. 3 Mart 1995Doğum YeriGörüntüle
2ZÎVER, İstanbullud. 1809 - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
3Nedim Ertürkd. 1923 - ö. 1984Doğum YeriGörüntüle
4BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Doğum YılıGörüntüle
5SENEM (ŞAMAHILI), Memmedova Senem Hacıkızıd. 1887 - ö. 1978Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİF ERENd. 1887-1888? - ö. 08.05.1967Doğum YılıGörüntüle
7Özzorluoğlu, Süleyman Tevfikd. 1861 - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
8Safvet Nezihid. 1871 - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
9Açıksöz, Hüsnüd. 1896 - ö. 27 Ağustos 1939Ölüm YılıGörüntüle
10Özpalabıyıklar, Selahattind. 6 Temmuz 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Cemalettin Aykınd. 2 Şubat 1928 - ö. 18 Ocak 2012MeslekGörüntüle
12Ceylan Koryürekd. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ahmet Hilmi Şehbenderzaded. 1862-63 - ö. 16 Ekim 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şekip (TOKADİZADE)d. 1871 - ö. 6 Ekim 1932Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Çamlıbel, Faruk Nafizd. 18 Mayıs 1898 - ö. 8 Kasım 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PİR ALİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DURSUN ALİ AKINETd. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ALİ, Pir Ali, Şeyh Ali-yi Halvetîd. ? - ö. 1543Madde AdıGörüntüle