Yiğitoğlu, Ali Selahattin

Ali Salâhî
(d. 1887 / ö. 31 Aralık 1939)
Şair, yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Maarif Nezareti kâtiplerinden, hattatlıkla uğraşan Hüsnü Bey’in oğlu olan Yiğitoğlu, 1877 yılında İstanbul’da doğdu. Sultanahmet Mahalle Mektebini, Kadırga Rüştiyesini, Mekteb-i İdadî-i Mülkîyi bitirdi. İki yıl Hukuk Mektebine devam etti. Maarif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyetinde kâtip olarak memuriyete başladı. Daha sonra Bezm-i Âlem, Galatasaray Lisesi ve Kadıköy Erkek Lisesinde Farsça dersi verdi. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı’nda kâtiplik, daha sonra İstanbul’un çeşitli okullarında Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 31 Aralık 1939'da Gureba Hastahanesinde vefat etti.

Yazı ve şiirlerinde Ali Salâhî imzasını kullanan Yiğitoğlu, eski tarz şiire bağlı kaldı. Sadî, Abdülhak Hâmit ve Mehmet Akif gibi şairlerden etkilenen Yiğitoğlu’nun, aruz ölçüsünü kullandığı şiirleri de vardır. Fikir hareketlerinden İslâmcılığa daha yakın olan şairin yazıları ve tasavvuf etkisindeki şiirleri Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Beyânü’l-hak, Misbah gibi dergilerde yayımlandı (Işık 2001: 1962). Meram mecmuasının edebî kısmının başmuharrirliğini yaptı. Şiirleri arasından seçtiklerini Aşkın Sesi (1925) adıyla bastırdı. Ravzatu’l-ihlâs adlı İslâm büyüklerinden on dokuzunu konu edinen manzum eseri basılmadı. Dinî-ahlâkî-felsefî-hikemî-tasavvufî şiirlerinin yanı sıra "Bezm-i Âlem Kız Lisesi Marşı", "Erenköy Lisesi Marşı", "Ankara Lisesi Marşı" gibi şiirler de yazdı. Mensur eserlerinden yalnız Mehasin-i Ahlâk adlı eseri basıldı.(1906). Yazarın Fususu’l-Hikem tercümesi de vardır.

Kaynakça

Işık, İhsan (2001). Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. Ankara: Elvan Yayınları, s.1962.

Işık, İhsan (2006). Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi. Elvan Yayınları, s.3931-3932

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler. Dergâh Yay. 1998. s.600.

Tansel, Fevziye Abdullah, “XX. Asır Edebiyâtı’nın Unutulmaması Gerekli Şâirlerden Ali Salâhaddin Yiğitoğlu (1877-1939)”, İslâmi İlimler Enstitüsü Dergisi [Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi], sayı: 3, 1977, s.266-282.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ÖMER AKSAN
Yayın Tarihi: 28.07.2018

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Aşkın SesiSuhulet Matbaası / İstanbul1925Şiir
Mehâsin-i AhlâkMatbaa-i Kütübhane-i Cihan / İstanbul1908İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMÂLÎ, DEFTERDAR-ZÂDE AHMED CEMÂLÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1583Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ, Subhîzâded. ? - ö. 1739Doğum YeriGörüntüle
3YETİMÎ, La'lizade Abdülbakid. 1679 - ö. 1746Doğum YeriGörüntüle
4Öniz, Huriyed. 11 Mayıs 1887 - ö. 02 Kasım 1950Doğum YılıGörüntüle
5ABBAS KURBANOVd. 1887 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HASAN İRİSd. 1887 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HİLMİ, Mustafa Hilmid. ? - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
8FİRAKÎ, Cennetoğlu Abdullahd. 1854 - ö. 1939Ölüm YılıGörüntüle
9Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Ölüm YılıGörüntüle
10Seyit Gökteped. 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Selahattin Birkand. 1913 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Yaşın, Neşed. 12 Şubat 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Dokuzoğuz, Yılmazd. 1887 - ö. 04 Ekim 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Talu, Ercüment Ekremd. 1888 - ö. 16 Aralık 1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İdiz, Bekir Fahrid. 1876 - ö. 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂCİDÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle
17HARAKÂNÎ, Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed (Cafer)d. 963 - ö. 1033Madde AdıGörüntüle
18ALİ DAYId. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle