YÜMNÎ, Mahmûd Yümnî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sadrazam Halil Paşa mensuplarındandır. Mecelle ve ondan naklen Tuhfe-i Nâilî'de Sultan IV. Murad (saltanatı: 1623-1640) şairlerinden olduğu kayıtlıdır (Müstakimzade Süleyman Sadeddin 2000: 364).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 446.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.02.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler