YÜMNÎ, Mehmed Yümnî Efendi

(d. ?/? - ö. 1672-73/1083)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed'dir. Selanik'te doğmuştur. Düzenli bir eğitimin ardından İstanbul'a gelerek mülazım olmuş, Rumeli'deki bazı kasabalarda kadılık yapmış, kırk akça medresede müderrisken azledilmiş ve 1083/1672-73 yılında vefat etmiştir.

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniyye ve Zeyilleri. C.3. İstanbul: Çağrı Yay. 718-719.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Hancer-i dil-dûz ider her pâresin idüp şikest

'Âşıkun destinde devrân câm-ı rahşân görmesün

Derd-i âhum perde eyler dem-be-dem baht-ı siyâh

Kasd ider kim mihr-i rûyun çeşm-i giryân görmesün

Yümniyâ gül gibi çâk itme girîbânun sakın

Dâg-ı mihri sînede zinhâr nâ-dân görmesün

(Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.)(1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti'l-Eş'âr. Ankara: AKM Yay. 532)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Doğum YeriGörüntüle
2TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Doğum YeriGörüntüle
3TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
4ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Doğum YılıGörüntüle
5TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Doğum YılıGörüntüle
6TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
7ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Ölüm YılıGörüntüle
8TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Ölüm YılıGörüntüle
9TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
10ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827MeslekGörüntüle
11TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67MeslekGörüntüle
12TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910MeslekGörüntüle
13ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Madde AdıGörüntüle
17TAB'Î, Mehmed Ağad. ? - ö. 1666-67Madde AdıGörüntüle
18TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Selaniklid. 1860 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle