YÜSRÎ, Yüsrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1070/1659-60)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakırlıdır. Vefat tarihi Tuhfe-i Nailî ve Tezkire-i Şu'arâ-yı Âmid'de 1070/1659-60 olarak kayıtlıdır (Kurnaz 2001: 4769/1220).

 

 

 

Kaynakça

Ali Emiri. Tezkire-i Şu'arâ-yı Amid. AE Tarih. 781. 58b.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 1220.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.06.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nigâh-ı gamze-kârın dâg-ı dilde tîşe-zenlikde

Akıtdı cûy-ı hûnum menzil aldı kûh-kenlikde

 

Gönül Mansûrveş cânlar verip ber-dâr-ı zülfünde

Ne hikmetdir dahı bî-çârenin davâsı benlikde

 

Ko dursun sînede yâkût-kabza hançerin ey mâh

Desinler taş dikdi menzile hâtır-şikenlikde

 

Dehânın seyrine kıldım müjemden çeçşmimi tathîr

Yazıkdır kalmasun ol gonçe-i zîbâ dikenlikde

 

Yire geçdi sirişkim Yüsrî âhım çıkdı eflâke

Cihân-ı fânîde nem kaldı saglıkda esenlikde

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 739).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Doğum YeriGörüntüle
2Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
4RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Doğum YılıGörüntüle
5Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
7RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Ölüm YılıGörüntüle
8Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
10RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Madde AdıGörüntüle
14Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendid. ? - ö. 1859Madde AdıGörüntüle