YUSUF DEDE

(d. 1834/? - ö. 1904-1905/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yusuf Dede’nin hayatı hakkında geniş bir bilgi yoktur. Hilmî Yücebaş’ın Tekirdağlı Şairler adlı eserinde belirtildiğine göre Yusuf Dede, 19. asrın ikinci yarısında yaşamış Bektaşi şairlerinden olup 1834’te Tekirdağ’da doğmuş, Cemalî Baba ile aynı yıllarda yaşamış ve çok güzel şiirler yazmış olup 80 yaşında Tekirdağ’da tahminen 1904/1905 tarihinde vefat etmiştir (Oy 1995: 365). Aynı eserde iki nefesi verilmektedir. Şair her iki şiirinde de Yusuf Dede mahlasını kullanmıştır. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşi Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: yyy.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Kaya Matbaacılık.

Yücebaş, Hilmî (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Yusuf Dede, Tekirdağlı” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 619.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Tâ bezm-i ezelden var imanımız

Dergâhına senin Şah Seyyid Ali

Horasan erisin yok gümanımız

Dergâhına senin Şah Seyyid Ali

Rivayet eyledi Hazret-i Resûl

Hayderî yanında ola hep usul

Seni isteyenler eylesün duhul

Dergâhına senin Şah Seyyid Ali

Olisersin dedi kırklara Sertac

Rumelin küffarı lütfuna muhtaç

Yüz sürüb gelenler buldular ilaç

Dergâhına senin Şah Seyyid Ali

Dîn-i Muhammed-i eyledin ızhâr

Heybetinden dağlar tireşir her bâr

Derviş muhiblerin verdiler ikrar

Dergâhına senin Şah Seyyid Ali

Yusuf Dede’m eder keşf oldu merâm

Sırr-ı hakikati gösterdi Huda’m

Sürülür erkân-ı on iki imam

Dergâhına senin Şah Seyyid Ali 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 656-657.


Nefes

Arzumanım güzel şaha

Gidem dedim gidemedim

Ham insanı yola talip

Edem dedim edemedim

Tarikat imiş küllisi

Tasdikten imiş gelmesi

Her biri bir dağ elması

Yudam dedim yudamadım

Bizim ile ceme geldi

Edebi, erkânı gördü

Yular değil, zincir kırdı

Yedem dedim, yedemedim

Dağıldı, dağlara düştü

Erkânı gördü aklı şaştı

Bizim ile ceme düştü

Görem dedim göremedim

Yusuf Dede’m geldim şunda

Kazancın isterler anda

Meşayıh kulunca ben de

Gidem dedim gidemedim

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Kaya Matbaacılık. 366.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sami N. Özerdimd. 1 Ekim 1918 - ö. 5 Mart 1997Doğum YeriGörüntüle
2YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Doğum YeriGörüntüle
3NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
4RECÂÎ, Muhammedd. 1834 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
5RÜŞDÎ, Hasand. 1834 - ö. 09.01.1917Doğum YılıGörüntüle
6KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Doğum YılıGörüntüle
7RECÂÎ, Muhammedd. 1834 - ö. 1907Ölüm YılıGörüntüle
8RÜŞDÎ, Hasand. 1834 - ö. 09.01.1917Ölüm YılıGörüntüle
9KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Ölüm YılıGörüntüle
10RECÂÎ, Muhammedd. 1834 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÜŞDÎ, Hasand. 1834 - ö. 09.01.1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RECÂÎ, Muhammedd. 1834 - ö. 1907Madde AdıGörüntüle
14RÜŞDÎ, Hasand. 1834 - ö. 09.01.1917Madde AdıGörüntüle
15KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Madde AdıGörüntüle