YÛSUF, İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi

(d. ?/? - ö. 1627/1037)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi devrin tanınmış âlimlerindendir. Buhara'dan gelip Bursa’ya yerleşen, Fatih Sultan Mehmed devri Nakşîbendi şeyhlerinden Şeyh Ahmed Efendi’nin oğlu Şeyh Mehmed Efendi’nin soyundandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi olarak geçmektedir. Çok gençken ilme merak salmış, çeşitli medreselerde öğrenim görmüş ve Şeyhülislâm Sunullah Efendi’den dersler alarak onun yanında yetişmiştir. Bir süre uzlete çekildikten sonra İznikmid ve onun dengi yerlerde kadılık yapmıştır. 1037/1627 yılında ölmüştür ve diğer akrabaların mezarlarının da bulunduğu Yoğurtlu Baba zaviyesine defnedilmiştir . Oğlu Muhammed Efendi tarafından bir hanefî fakihi olan Şemseddîn Muhammed b. Hüsâmeddîn el-Horasânî el-Kuhistânî (ö. 962/1555)’nin Câmi‘u’r-Rumûz adlı eserine bir haşiye yazılmıştır (Yaman 2002:348).

İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi’nin eserlerine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak güzel ahlâklı, davranışlarında ölçülü, dürüst bir kişi olup çok iyi Arapça bildiği belirtilmiştir.

Kaynakça

İsmail Beliğ Efendi (1287). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdirân. Bursa: Hüdâvendigâr Matbaası.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1228.

Yaman, Ahmed (2002). “Kuhistânî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 26. Ankara: TDV Yay. 348.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEYLÎ, Meylî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
3Koşaner, Sevgid. 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEYLÎ, Meylî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
6Koşaner, Sevgid. 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEYLÎ, Meylî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
9Koşaner, Sevgid. 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEYLÎ, Meylî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
12Koşaner, Sevgid. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MEYLÎ, Meylî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Koşaner, Sevgid. 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEYLÎ, Meylî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
18Koşaner, Sevgid. 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle