YÛSUF, Küçük Lutfî Bey-zâde Yusuf Efendi

(d. ?/? - ö. I. Ahmed devri/I. Ahmed devri)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Küçük Lufî Bey-zâde Mehmed Neylî Efendi’nin oğludur. Biga kadısı iken I. Ahmed devrinde vefat etti.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C.5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014

Eserlerinden Örnekler