YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendi

(d. ?/? - ö. 1277-1293 arası/1861-1876 arası)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Yûsuf'tur. Yûsuf'un yanı sıra Muhlis mahlasıyla da çok sayıda Farsça ve Türkçe şiir yazdı. Tebrizlidir. Tarik-i Niʿmetullâh’a girip derviş oldu bir süre Tebriz’de dolaştıktan sonra Hicaz’a gitti. 1265 yılı başlarında/1848 yılı sonlarında İstanbul’a geldi. Hat sanatında bir miktar yeteneği olduğundan İstanbul’da bu sanatını icra ederek geçimini temin etti. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Sicill-i Osmânî’ye (Akbayır 1996: 1690) göre Sultan Abdülazîz devri (sal. 1861-1876) başlarında, Tuhfe-i Na’ilîye göre ise (Kurnaz vd. 2001: 1229) aynı dönemin sonlarında vefat etti.

Şiirlerini bir Dîvân'da toplayıp toplamadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.09.2014]. 448-449.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yıllar yıllar subha dek ben intizârın çekmişim

Cânımı mecrûh idüp ben tîr-i dârın çekmişim

 

Belki cânânın yolu düşse deyu hicrân ile

Taşını ben bî-nevâ her reh-güzârın çekmişim

 

Aşkdan bin taʿn bin dürlü melâmet görmüşüm

Gel bir insâf it nasıl bârın bu kârın çekmişim

 

İl bana taʿn ile eyler hande ammâ n’eyleyem

Ben hevâ teg yükselüp ammâ gubârın çekmişim

 

Gezmişim Mecnûn gibi vîrân u âbâdânı ben

Gör melâmet lâfını ben her diyârın çekmişim

 

Hîç kes sormaz ki Yûsuf n’ola ahvâlin senin

Şemʿ gibi subha dek nâ-çâr nârın çekmişim

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.09.2014]. 448-449.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CANİBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUHTAR, Salman Mehemmedpurd. 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂCİZ, Ali Akberd. 1836 - ö. 1899Doğum YeriGörüntüle
4CANİBÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUHTAR, Salman Mehemmedpurd. 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂCİZ, Ali Akberd. 1836 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7CANİBÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUHTAR, Salman Mehemmedpurd. 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂCİZ, Ali Akberd. 1836 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
10CANİBÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11MUHTAR, Salman Mehemmedpurd. 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÂCİZ, Ali Akberd. 1836 - ö. 1899MeslekGörüntüle
13CANİBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHTAR, Salman Mehemmedpurd. 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂCİZ, Ali Akberd. 1836 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CANİBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUHTAR, Salman Mehemmedpurd. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÂCİZ, Ali Akberd. 1836 - ö. 1899Madde AdıGörüntüle