YÛSUF/MUHLİS, Yûsuf Efendi

(d. ?/? - ö. 1861-1876 arası/1277-1293 arası)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Yûsuf'tur. Yûsuf'un yanı sıra Muhlis mahlasıyla da çok sayıda Farsça ve Türkçe şiir yazdı. Tebrizlidir. Tarik-i Niʿmetullâh’a girip derviş oldu bir süre Tebriz’de dolaştıktan sonra Hicaz’a gitti. 1265 yılı başlarında/1848 yılı sonlarında İstanbul’a geldi. Hat sanatında bir miktar yeteneği olduğundan İstanbul’da bu sanatını icra ederek geçimini temin etti. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Sicill-i Osmânî’ye (Akbayır 1996: 1690) göre Sultan Abdülazîz devri (sal. 1861-1876) başlarında, Tuhfe-i Na’ilîye göre ise (Kurnaz vd. 2001: 1229) aynı dönemin sonlarında vefat etti.

Şiirlerini bir Dîvân'da toplayıp toplamadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.09.2014]. 448-449.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yıllar yıllar subha dek ben intizârın çekmişim

Cânımı mecrûh idüp ben tîr-i dârın çekmişim

Belki cânânın yolu düşse deyu hicrân ile

Taşını ben bî-nevâ her reh-güzârın çekmişim

Aşkdan bin taʿn bin dürlü melâmet görmüşüm

Gel bir insâf it nasıl bârın bu kârın çekmişim

İl bana taʿn ile eyler hande ammâ n’eyleyem

Ben hevâ teg yükselüp ammâ gubârın çekmişim

Gezmişim Mecnûn gibi vîrân u âbâdânı ben

Gör melâmet lâfını ben her diyârın çekmişim

Hîç kes sormaz ki Yûsuf n’ola ahvâlin senin

Şemʿ gibi subha dek nâ-çâr nârın çekmişim

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.09.2014]. 448-449.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYİN SAÎd. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Doğum YeriGörüntüle
4HÜSEYİN SAÎd. 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
7HÜSEYİN SAÎd. 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSEYİN SAÎd. 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12BAHAYİd. 1874 - ö. 1925MeslekGörüntüle
13HÜSEYİN SAÎd. 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜSEYİN SAÎd. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞEKÎBÎ/MAKSÛD ALÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BAHAYİd. 1874 - ö. 1925Madde AdıGörüntüle