YÛSUF, Sinân Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Sinân’dır. "Sinân Çelebi" olarak tanındı. Manastırlıdır. Hakkında çok az bilgi bulunan Sinân Çelebi, Muallim-zâde’den mülâzım olduktan sonra Anadolu’nun bazı şehirlerinde kadılık yaptı. Hakkında sadece Kınalı-zâde ve Beyânî tezkirelerinde bilgi bulunmaktadır. Kınalı-zâde Hasan Çelebi, kadılık yaptığı bütün beldelerde halkın kendisinden memnun olduğunu zalimlerle ise sürekli mücadele hâlinde olduğunu vurgular. Beyânî ise Rumeli kadılarının doğrulukla tanınanlarından olduğunu belirtir. Şairin ölüm tarihi bilinmemektedir. Edirneli Namî'nin Mecma’ü’n-Nezâ’ir’inde bir şiiri bulunan şairle ilgili olarak henüz nüshası tespit edilemeyen bir Yûsuf u Züleyhâ mesnevisi olduğundan başka bilgimiz yoktur.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL & DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 05.09.2013

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Çeşm-i hûn-rîzüñ elinden âh kim cân hastedür

 Zülfüñ ucından göñül dâm-ı belâya bestedür

 Âh-ı âşıkdan sakın nâzük nihâlin kaddüñüñ

 Döymeye şâyed sabâya kim dahı nâ-rüstedür

 Âh kim feryâdum irişmez yüce dergâhuña

 Gerçi dirler âh-ı âşık göklere peyvestedür

 Âyet-i hüsnüñ okur bülbül senüñ gülşende kim

 Güller açmışdur kulagın gonçeler dem-bestedür

 Âstânuñ yasdanan cânâ seg-i kûyuñ gibi

 Subh olınca her gice bu Yûsuf-ı dil-hastedür

  (Köksal 2012, s.657)

  Görmesem Yûsufı eger bir ân

  Görinür kirpigüm gözüme sinân

  Dilemem dûr ola yüzime yüzi

  Yine koynumda yaraşur bu kuzı

 (Eyduran Sungurhan 2009: 404)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gezgin, Hakkı Sühad. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
4Gezgin, Hakkı Sühad. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7Gezgin, Hakkı Sühad. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10Gezgin, Hakkı Sühad. 1895 - ö. 7 Kasım 1963MeslekGörüntüle
11FEYZÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900MeslekGörüntüle
13Gezgin, Hakkı Sühad. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gezgin, Hakkı Sühad. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle