ZA'FÎ, Mehmed Za'fî Efendi

(d. ?/? - ö. 950/1544)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakırlıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Şeyh İbrahim Gülşenî’nin oğludur. Babasından ve babasının şeyhi Dede Ömer Ruşenî’den feyz aldı. 950/1544 yılı sonlarında vefat etti.

Bilinen tek eseri Divan’ıdır. Millet kütüphanesi Ali Emiri Efendi Manzum Eserler 254’te kayıtlı olan eser, bir mensur dibace, Hz. Ali hakkında bir methiye; Türkçe, Arapça, Farsça ve bazen Çağatay Türkçesi ile yazılmış beyitlerden oluşan üç mülemma; dokuz kaside, altı terci-i bend, yirmi beş murabba, altı tahmis, iki şehrengiz, 395 gazel, iki müfret, üç tarih; biri Arapça, biri Farsça iki terci-i bend; Farsça iki tahmis, Farsça kırk iki gazel, Farsça iki tarihten oluşmaktadır (İKTYDK yty. 113).

Şiirleri genellikle tasavvufîdir.

Kaynakça

Alsırt, Tahsin (2007). “Za‘fî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 692. 

Güner, Galip, M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 36.

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu (yty.). “Za'fî”. C. I. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 113.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Za'fî Mehmed (Gülşenî)”. İstanbul: Dergâh Yay. 634. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu mezâhir kim vücûd-ı mutlak izhâr eyledi

Kendüdür kim kendisine arz-ı dîdâr eyledi

Satdı hüsnün aldı aşkın arada bir kimse yok

Kendi satdı kendi aldı kendi bâzâr eyledi

(Güner, Galip, M. Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 36.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Doğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Diyarbakırlı Osmân Nûrî Paşad. 1803 - ö. 1856Doğum YeriGörüntüle
3SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
4RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Diyarbakırlı Osmân Nûrî Paşad. 1803 - ö. 1856Doğum YılıGörüntüle
6SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Doğum YılıGörüntüle
7RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Diyarbakırlı Osmân Nûrî Paşad. 1803 - ö. 1856Ölüm YılıGörüntüle
9SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Ölüm YılıGörüntüle
10RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÛRÎ, Diyarbakırlı Osmân Nûrî Paşad. 1803 - ö. 1856Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Madde AdıGörüntüle
14NÛRÎ, Diyarbakırlı Osmân Nûrî Paşad. 1803 - ö. 1856Madde AdıGörüntüle
15SA'ÎD, Sa'îd Efendid. ? - ö. 1844Madde AdıGörüntüle