ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağa

(d. ?/? - ö. 1240/1824-25)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Aslı adı Abdullah, mahlası Zâhirî'dir. Aslen Bağdatlı olan Süleyman Ağa'nın oğludur. Hazinedarlık, Mardin Voyvodalığı ve Basra Mütesellimliği yaptı. Saîd Paşa'nın vezirliği sırasında kethüda oldu. Pek çok defa zorluklarla karşılaştı. Dâvud Paşa görevdeyken rahat bir hayat sürdü. 70 yaşına yaklaşmışken 1240/1824-25 senesinde vefat etti.

Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazdı. Musiki bilgisiyle şöhret buldu (Akkuş 2008: 215-218).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kimin ki nakş-ı ademden derûnu sâde degil

Der-i safâ bir vech ile ana güşâde degil

Güzâr-ı ömrünü sermâye-i ganîmet bil

Salât-ı îd gibi kâbil-i iâde degil

Serimde mestî-i şûr-ı dü çeşm-i dilberdir

Egerçi mestdir ammâ ki keyf-i bâde degil

O mâh-pâre ile hâl-i dil n'olur bilmem

Visâl-i va'dine hergiz karâr-dâde degil

Felekde kevkeb-i ikbâl Zâhirî şimdi

Nümûde kevkeb-i âhım gibi sâde degil

(Akkuş, Mehmet (hzl.)(2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 216.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fazlı Ertekind. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Doğum YeriGörüntüle
2BEKRÎ, Ebûbekir Efendid. 1722-23 - ö. 1783-84Doğum YeriGörüntüle
3CEHDÎ, Abdullah Ağad. 1737-38 - ö. 1798-99Doğum YeriGörüntüle
4Fazlı Ertekind. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Doğum YılıGörüntüle
5BEKRÎ, Ebûbekir Efendid. 1722-23 - ö. 1783-84Doğum YılıGörüntüle
6CEHDÎ, Abdullah Ağad. 1737-38 - ö. 1798-99Doğum YılıGörüntüle
7Fazlı Ertekind. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Ölüm YılıGörüntüle
8BEKRÎ, Ebûbekir Efendid. 1722-23 - ö. 1783-84Ölüm YılıGörüntüle
9CEHDÎ, Abdullah Ağad. 1737-38 - ö. 1798-99Ölüm YılıGörüntüle
10Fazlı Ertekind. 1911 - ö. 17 Şubat 1977MeslekGörüntüle
11BEKRÎ, Ebûbekir Efendid. 1722-23 - ö. 1783-84MeslekGörüntüle
12CEHDÎ, Abdullah Ağad. 1737-38 - ö. 1798-99MeslekGörüntüle
13Fazlı Ertekind. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEKRÎ, Ebûbekir Efendid. 1722-23 - ö. 1783-84Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEHDÎ, Abdullah Ağad. 1737-38 - ö. 1798-99Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fazlı Ertekind. 1911 - ö. 17 Şubat 1977Madde AdıGörüntüle
17BEKRÎ, Ebûbekir Efendid. 1722-23 - ö. 1783-84Madde AdıGörüntüle
18CEHDÎ, Abdullah Ağad. 1737-38 - ö. 1798-99Madde AdıGörüntüle