ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağa

(d. ?/? - ö. 1824-25/1240)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Aslı adı Abdullah, mahlası Zâhirî'dir. Aslen Bağdatlı olan Süleyman Ağa'nın oğludur. Hazinedarlık, Mardin Voyvodalığı ve Basra Mütesellimliği yaptı. Saîd Paşa'nın vezirliği sırasında kethüda oldu. Pek çok defa zorluklarla karşılaştı. Dâvud Paşa görevdeyken rahat bir hayat sürdü. 70 yaşına yaklaşmışken 1240/1824-25 senesinde vefat etti.

Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazdı. Musiki bilgisiyle şöhret buldu (Akkuş 2008: 215-218).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Kimin ki nakş-ı ademden derûnu sâde degil

Der-i safâ bir vech ile ana güşâde degil

Güzâr-ı ömrünü sermâye-i ganîmet bil

Salât-ı îd gibi kâbil-i iâde degil

Serimde mestî-i şûr-ı dü çeşm-i dilberdir

Egerçi mestdir ammâ ki keyf-i bâde degil

O mâh-pâre ile hâl-i dil n'olur bilmem

Visâl-i va'dine hergiz karâr-dâde degil

Felekde kevkeb-i ikbâl Zâhirî şimdi

Nümûde kevkeb-i âhım gibi sâde degil

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 216.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Doğum YeriGörüntüle
2ZAMÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Doğum YeriGörüntüle
4TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Doğum YılıGörüntüle
5ZAMÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Doğum YılıGörüntüle
7TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Ölüm YılıGörüntüle
8ZAMÎRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Ölüm YılıGörüntüle
10TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773MeslekGörüntüle
11ZAMÎRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91MeslekGörüntüle
13TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZAMÎRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂYİB, Bektaş Efendid. 1695-96 - ö. 1773Madde AdıGörüntüle
17ZAMÎRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KAVSî, Kavsî Çelebid. ? - ö. 1590-91Madde AdıGörüntüle