ZAİFÎ, Akbaba İmamı Şeyh Mehmed Zaîfî Efendi

(d. ?/? - ö. 1115/1703-04)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. İstanbul'da Akbaba'da doğdu. Akbaba imamı Hafız Mustafa Efendi namında birinin oğludur. Babasından eğitim gördü. Hafız oldu. Babasının vefatı üzerine Akbaba imamı tayin edildi. Şeyh Hoca Seyyid Abid Çelebi Mescidi mahallesinde mahalle imamlığı ve civarındaki mektepte öğretmenlik yaptı. Celveti şeyhi Bursalı Üftadezâde İbrahim Sâdık Efendi'ye bağlandı. Onun şiirlerini besteledi. Akbaba’da medfundur. 1115/1703 -04 yılında vefat etti (Kurnaz 2001:2/ 570/2421). Musiki yanında hatla da uğraştı. Za'îfî mahlasıyla şiirler yazdı.

 

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn-.İstanbul: Kitapevi Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 570/242 1.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 364.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası. 

 Öztuna Yılmaz (2006). Türk Musikisi. C.2. Ankara: Orient Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.06.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dinler isen hak sözü dinle vü anla kıl amel

Açıla ayn-ı hakîkat keşf ola envâr-ı zât

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 570/2421).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED NÛRÎ, İstanbullud. 1841 - ö. 1919Doğum YeriGörüntüle
2Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED NÛRÎ, İstanbullud. 1841 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
5Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED NÛRÎ, İstanbullud. 1841 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
8Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED NÛRÎ, İstanbullud. 1841 - ö. 1919MeslekGörüntüle
11Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899MeslekGörüntüle
12ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849MeslekGörüntüle
13MEHMED NÛRÎ, İstanbullud. 1841 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED NÛRÎ, İstanbullud. 1841 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle
17Ali (Direktör)d. 1846 - ö. 3 Şubat 1899Madde AdıGörüntüle
18ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849Madde AdıGörüntüle