ZA’ÎFÎ, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, danişment
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonuludur. Asıl adı Mehmed olup Hacızâde lakabıyla tanınmaktadır. Latîfî tazkiresinde şairle olan dostluğundan bahsettiğine göre Za’îfî 953/1546’da hayatta idi. Bilginler zümresinden olup onların da dindarlarından ve tasavvufa yönelenlerindendir. Danişmentliği bırakıp Nakşibendi tarikatına girdi. Zekî, iyi huylu biriydi. Latîfî’nin yakın dostudur. Latîfî, “Ağzından kötü bir söz çıkmamıştır diye yemin etsem yalan söylemiş olmam” demektedir. Latîfî tezkiresini Za’ifî’nin ısrar ve teşvikleri ile kaleme almış, eserin sebeb-i te’lif’indeki sual ve cevap ile bahs ve hitâb bölümlerini Za’îfî’yle istişare ederek yazmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri-Seyit Ali Kahraman (hzl.) (1996). Sicill-i Osmânî, Mehmed Süreyya. İstanbul: Tarih Vakfı YurtYay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 04.08.2013].

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215418/h/metin.pdf [erişim tarihi: 04.08.2013].

Şemseddin Sâmî (1308). Kâmûsü’l-A’lâm. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gönül bunca günâh ile acep mesrûrsın

Var ise gâyetde Hakkun lutfına magrûrsın

Yüz karasın dâima göz yaşlarıdu pâk iden

Ol siyâhı ag idersen ey gözüm magfûrsın

Nefs elinden ey zebûn olan sana gör lutfını

Bin günâh itsen bir istigfârla magdûrsın

Ger gönül Tûrında gözlersen tecellî nûrını

Hazret-i Mûsâ gibi her lahza gark-ı nûrsın

Mûcib-i kurbetdür ol denlü cenâb-ı hazrete

Ey Za’ifî mâsivâdan her ne denlü dûrsın

Kahr ile ey cem’-i mâl iden koyup gitsen gerek

Balın il yer sen belâsın çekmede zenbûrsın

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. s. 369


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEL ÇAVUŞd. 19.YY - ö. 20.YY başlarıDoğum YeriGörüntüle
2FENAİ, Şeyh Mehmed La'li Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
4KEL ÇAVUŞd. 19.YY - ö. 20.YY başlarıDoğum YılıGörüntüle
5FENAİ, Şeyh Mehmed La'li Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
7KEL ÇAVUŞd. 19.YY - ö. 20.YY başlarıÖlüm YılıGörüntüle
8FENAİ, Şeyh Mehmed La'li Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
10KEL ÇAVUŞd. 19.YY - ö. 20.YY başlarıMeslekGörüntüle
11FENAİ, Şeyh Mehmed La'li Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881MeslekGörüntüle
13KEL ÇAVUŞd. 19.YY - ö. 20.YY başlarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FENAİ, Şeyh Mehmed La'li Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KEL ÇAVUŞd. 19.YY - ö. 20.YY başlarıMadde AdıGörüntüle
17FENAİ, Şeyh Mehmed La'li Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎd. 1806 - ö. 1881Madde AdıGörüntüle