ZAMÎRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdat’ta doğdu. Zamîrî hakkında bilgi veren tek tezkire Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sıdır. Aslen Akkoyunlulardan olan Zamîrî, uzun bir süre Halep’te yaşadı. Kendini yetiştirerek her türlü ilimde bilgi sahibi oldu. Bazı tarikat büyükleri ve marifet sahiplerine hizmet etti.  Kendini tarikata vererek uzlete çekildi. Ölüm tarihi hakkında herhangi bir kayıt yoktur. Ancak Ahdî’nin, şairin ölümüyle ilgili Gülşen-i Şu’arâ’da bilgi vermemesinden hareketle, Zamîrî’nin tezkirenin yazıldığı yıl olan 971/1563’te hayatta olduğu düşünülebilir.

Zamîrî’nin şiirlerini bir araya getirdiği Dîvân’ının olup olmadığı bilinmemektedir. Ahdî, Zamîrî’nin nazmın her türünde başarılı olduğunu ve Leylâ vü Mecnûn adında bir mesnevisinin olduğunu belirtir. Ancak bahsedilen bu eser şimdilik elde değildir.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.02.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Leylâ vü Mecnûn’dan

Yüzi üni çıkdı asmâna

Hancer bedeni boyandı kana

Seyl itdi sehâb-ı tîg-ı kanı

Çok âdemi urdı ok yılanı

Baş dikligi itdi deşti bostân

Yir yüzüni kıldı kan gülistân

Kan mevce gelüp irişdi dize

Kan içmege dil uzatdı nîze

Okdan ayaga yıkıldı kalkan

Kör itdi zere gözini peykân

Çün düzd gelüp ecel nihânî

Ugrılar idi metâ’-ı cânı

Hergîz kim ursa koç gibi baş

Cevşenler olurdı hurd ü haş

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 401.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Haşimd. 1887 - ö. 4 Haziran 1933Doğum YeriGörüntüle
2VÂSIF, Ahmed Vâsıf Efendid. 1738-39 - ö. 1807Doğum YeriGörüntüle
3HATÎB, Molla Muhtâr Efendid. 1767-68 - ö. 1805-06Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Haşimd. 1887 - ö. 4 Haziran 1933Doğum YılıGörüntüle
5VÂSIF, Ahmed Vâsıf Efendid. 1738-39 - ö. 1807Doğum YılıGörüntüle
6HATÎB, Molla Muhtâr Efendid. 1767-68 - ö. 1805-06Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Haşimd. 1887 - ö. 4 Haziran 1933Ölüm YılıGörüntüle
8VÂSIF, Ahmed Vâsıf Efendid. 1738-39 - ö. 1807Ölüm YılıGörüntüle
9HATÎB, Molla Muhtâr Efendid. 1767-68 - ö. 1805-06Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Haşimd. 1887 - ö. 4 Haziran 1933Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VÂSIF, Ahmed Vâsıf Efendid. 1738-39 - ö. 1807Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HATÎB, Molla Muhtâr Efendid. 1767-68 - ö. 1805-06Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ahmet Haşimd. 1887 - ö. 4 Haziran 1933Madde AdıGörüntüle
14VÂSIF, Ahmed Vâsıf Efendid. 1738-39 - ö. 1807Madde AdıGörüntüle
15HATÎB, Molla Muhtâr Efendid. 1767-68 - ö. 1805-06Madde AdıGörüntüle