ZARÎ, Ahmet Kamil Tanrıdağ

(d. 1852-1853 / ö. 09.11.1941)
âşık, memur
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmet Kamil Tanrıdağ olan şair, 1852-1853 yılında Yozgat'ın Tekke mahallesinde doğmuştur. Babası Tatar Osman Ağa ailesine mensup Şemseddin Ahmed Efendi'dir. İlk öğrenimini mahalle mektebinde yaptıktan sonra Demirli Medreseye kaydolmuştur. 19. yüzyılda Yozgat'ın en gelişmiş eğitim kurumu olan bu medresede devrin en iyi hocalarından ders almıştır. Tanrıdağ, tahsilinin ardından Evkaf dairesinde memuriyete başlar, çeşitli görevlerden sonra 1914-1915 yılında maliyeden emekli olur. 9 Kasım 1941 tarihinde vefat eden Tanrıdağ'ın mezarı Yozgat'tadır (Işıtman 1968:5066-5067; Oğuz 1994: 154).

Zarî mahlasını kullanan âşık hakkında yayımlanan tek yazı Mahmut Işıtman tarafından şairin ölümünden yaklaşık sekiz yıl önce yapılan görüşmeden hareketle yazılmıştır. Bu yazıdan sonra bazı yıllık ve antolojilerde adından bahsedilmiştir (Işıtman 1968:5066-5067; Oğuz 1994: 154). Işıtman, Zarî'nin şiirlerini birkaç defterde topladığını, bunları kendisine verdiğini ifadeyle kırk kadar şiirini derlediğini bildiriyorsa da adı geçen makalesinde dokuz şiir yayımlanmıştır. Zarî'nin divanının/defterinin oğlu Nusret Tanrıdağ'da olduğu da yazar tarafından haber verilmektedir (Işıtman 1968: 5066-5067; Oğuz 1994: 154).

Fennî gibi güçlü bir şairin medrese arkadaşı olan Zarî'nin şiirlerinde şekil ve ifade bakımından kusurlu kısımlar yok denecek kadar azdır. Şiirlerini hece ve aruzla ölçüsüyle yazan Zarî de diğer Yozgatlı medrese tahsili gören şairler gibi benzer konuları benzer ayaklar kullanarak işler, yer yer orijinal sayılabilecek söyleyişlere de ulaşır (Oğuz 1994: 154).

Kaynakça

Işıtman, Mahmut (1968). "Zarî". Türk Folklor Araştırmaları. Eylül. 11 (230): 5066-5067.

Oğuz, M. Öcal (1994). Yozgat'ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. M. ÖCAL OĞUZ
Yayın Tarihi: 21.08.2019
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYYAHİ/ÂŞIK ÇELEBİd. 1930? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İrfan Çevikd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SEYYAHİ/ÂŞIK ÇELEBİd. 1930? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İrfan Çevikd. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SEYYAHİ/ÂŞIK ÇELEBİd. 1930? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İrfan Çevikd. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SEYYAHİ/ÂŞIK ÇELEBİd. 1930? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İrfan Çevikd. 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SEYYAHİ/ÂŞIK ÇELEBİd. 1930? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İrfan Çevikd. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEYYAHİ/ÂŞIK ÇELEBİd. 1930? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İrfan Çevikd. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle