ZARÎ, Ahmet Kamil Tanrıdağ

(d. 1852-1853 / ö. 09.11.1941)
halk şairi, memur
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmet Kamil Tanrıdağ olan şair, H.1268/M.1852-1853 yılında Yozgat'ın Tekke mahallesinde doğmuştur. Babası Tatar Osman Ağa ailesine mensup Şemseddin Ahmed Efendi'dir. İlk öğrenimini mahalle mektebinde yaptıktan sonra Demirli Medreseye kaydolmuştur. 19. yüzyılda Yozgat'ın en gelişmiş eğitim kurumu olan bu medresede devrin en iyi hocalarından ders almıştır. Tanrıdağ, tahsilinin ardından Evkaf dairesinde memuriyete başlar, çeşitli görevlerden sonra H.1330/ M. 1914-1915 yılında maliyeden emekli olur. 9 Kasım 1941 tarihinde ölen Tanrıdağ'ın mezarı Yozgat'tadır (Işıtman 1968:5066-5067; Oğuz 1994: 154).

Zarî mahlasını kullanan âşık hakkında yayımlanan tek yazı Mahmut Işıtman tarafından şairin ölümünden yaklaşık sekiz yıl önce yapılan görüşmeden hareketle yazılmıştır. Bu yazıdan sonra bazı yıllık ve antolojilerde adından bahsedilmiştir (Işıtman 1968:5066-5067; Oğuz 1994: 154). Işıtman, Zarî'nin şiirlerini birkaç defterde topladığını, bunları kendisine verdiğini ifadeyle kırk kadar şiirini derlediğini bildiriyorsa da adı geçen makalesinde dokuz şiir yayımlanmıştır. Zarî'nin divanının/defterinin oğlu Nusret Tanrıdağ'da olduğu da yazar tarafından haber verilmektedir (Işıtman 1968: 5066-5067; Oğuz 1994: 154).

Fennî gibi güçlü bir şairin medrese arkadaşı olan Zarî'nin şiirlerinde şekil ve ifade bakımından kusurlu kısımlar yok denecek kadar azdır. Şiirlerini hece ve aruzla ölçüsüyle yazan Zarî de diğer Yozgatlı medrese tahsili gören şairler gibi benzer konuları benzer ayaklar kullanarak işler, yer yer orjinal sayılabilecek söyleyişlere de ulaşır (Oğuz 1994: 154).

Kaynakça

Işıtman, Mahmut (1968). "Zarî". Türk Folklor Araştırmaları, 11, 230, Eylül. s. 5066-5067.

Oğuz, M. Öcal (1994). Yozgat'ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü. Ankara: KB. Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. M. ÖCAL OĞUZ
Yayın Tarihi: 21.08.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KUL HAYDAR, Yozgatlıd. 1870 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
3İFŞAÎ, Eşrefd. 1845/1846 - ö. 1910/1911Doğum YeriGörüntüle
4HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KUL HAYDAR, Yozgatlıd. 1870 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6İFŞAÎ, Eşrefd. 1845/1846 - ö. 1910/1911Doğum YılıGörüntüle
7HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KUL HAYDAR, Yozgatlıd. 1870 - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
9İFŞAÎ, Eşrefd. 1845/1846 - ö. 1910/1911Ölüm YılıGörüntüle
10HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
11KUL HAYDAR, Yozgatlıd. 1870 - ö. 1916MeslekGörüntüle
12İFŞAÎ, Eşrefd. 1845/1846 - ö. 1910/1911MeslekGörüntüle
13HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUL HAYDAR, Yozgatlıd. 1870 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İFŞAÎ, Eşrefd. 1845/1846 - ö. 1910/1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HACI MEHMET, Hacı Mehmet Ünald. 05.01.1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KUL HAYDAR, Yozgatlıd. 1870 - ö. 1916Madde AdıGörüntüle
18İFŞAÎ, Eşrefd. 1845/1846 - ö. 1910/1911Madde AdıGörüntüle