ZARÎ, Ahmet Kamil Tanrıdağ

(d. 1852-1853 / ö. 09.11.1941)
âşık, memur
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmet Kamil Tanrıdağ olan şair, 1852-1853 yılında Yozgat'ın Tekke mahallesinde doğmuştur. Babası Tatar Osman Ağa ailesine mensup Şemseddin Ahmed Efendi'dir. İlk öğrenimini mahalle mektebinde yaptıktan sonra Demirli Medreseye kaydolmuştur. 19. yüzyılda Yozgat'ın en gelişmiş eğitim kurumu olan bu medresede devrin en iyi hocalarından ders almıştır. Tanrıdağ, tahsilinin ardından Evkaf dairesinde memuriyete başlar, çeşitli görevlerden sonra 1914-1915 yılında maliyeden emekli olur. 9 Kasım 1941 tarihinde vefat eden Tanrıdağ'ın mezarı Yozgat'tadır (Işıtman 1968:5066-5067; Oğuz 1994: 154).

Zarî mahlasını kullanan âşık hakkında yayımlanan tek yazı Mahmut Işıtman tarafından şairin ölümünden yaklaşık sekiz yıl önce yapılan görüşmeden hareketle yazılmıştır. Bu yazıdan sonra bazı yıllık ve antolojilerde adından bahsedilmiştir (Işıtman 1968:5066-5067; Oğuz 1994: 154). Işıtman, Zarî'nin şiirlerini birkaç defterde topladığını, bunları kendisine verdiğini ifadeyle kırk kadar şiirini derlediğini bildiriyorsa da adı geçen makalesinde dokuz şiir yayımlanmıştır. Zarî'nin divanının/defterinin oğlu Nusret Tanrıdağ'da olduğu da yazar tarafından haber verilmektedir (Işıtman 1968: 5066-5067; Oğuz 1994: 154).

Fennî gibi güçlü bir şairin medrese arkadaşı olan Zarî'nin şiirlerinde şekil ve ifade bakımından kusurlu kısımlar yok denecek kadar azdır. Şiirlerini hece ve aruzla ölçüsüyle yazan Zarî de diğer Yozgatlı medrese tahsili gören şairler gibi benzer konuları benzer ayaklar kullanarak işler, yer yer orijinal sayılabilecek söyleyişlere de ulaşır (Oğuz 1994: 154).

Kaynakça

Işıtman, Mahmut (1968). "Zarî". Türk Folklor Araştırmaları. Eylül. 11 (230): 5066-5067.

Oğuz, M. Öcal (1994). Yozgat'ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. M. ÖCAL OĞUZ
Yayın Tarihi: 21.08.2019
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gültekin Karabulutd. 02 Ocak 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAŞİM, Haşim Arıcıd. 1918 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Gültekin Karabulutd. 02 Ocak 1937 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAŞİM, Haşim Arıcıd. 1918 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Gültekin Karabulutd. 02 Ocak 1937 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAŞİM, Haşim Arıcıd. 1918 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Gültekin Karabulutd. 02 Ocak 1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HAŞİM, Haşim Arıcıd. 1918 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Gültekin Karabulutd. 02 Ocak 1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAŞİM, Haşim Arıcıd. 1918 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gültekin Karabulutd. 02 Ocak 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SALİH ŞANLIERd. 10.02.1924 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HAŞİM, Haşim Arıcıd. 1918 - ö. ?Madde AdıGörüntüle