ZARÎ, Ahmet Kamil Tanrıdağ

(d. 1852-1853 / ö. 09.11.1941)
âşık, memur
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Ahmet Kamil Tanrıdağ olan şair, 1852-1853 yılında Yozgat'ın Tekke mahallesinde doğmuştur. Babası Tatar Osman Ağa ailesine mensup Şemseddin Ahmed Efendi'dir. İlk öğrenimini mahalle mektebinde yaptıktan sonra Demirli Medreseye kaydolmuştur. 19. yüzyılda Yozgat'ın en gelişmiş eğitim kurumu olan bu medresede devrin en iyi hocalarından ders almıştır. Tanrıdağ, tahsilinin ardından Evkaf dairesinde memuriyete başlar, çeşitli görevlerden sonra 1914-1915 yılında maliyeden emekli olur. 9 Kasım 1941 tarihinde vefat eden Tanrıdağ'ın mezarı Yozgat'tadır (Işıtman 1968:5066-5067; Oğuz 1994: 154).

Zarî mahlasını kullanan âşık hakkında yayımlanan tek yazı Mahmut Işıtman tarafından şairin ölümünden yaklaşık sekiz yıl önce yapılan görüşmeden hareketle yazılmıştır. Bu yazıdan sonra bazı yıllık ve antolojilerde adından bahsedilmiştir (Işıtman 1968:5066-5067; Oğuz 1994: 154). Işıtman, Zarî'nin şiirlerini birkaç defterde topladığını, bunları kendisine verdiğini ifadeyle kırk kadar şiirini derlediğini bildiriyorsa da adı geçen makalesinde dokuz şiir yayımlanmıştır. Zarî'nin divanının/defterinin oğlu Nusret Tanrıdağ'da olduğu da yazar tarafından haber verilmektedir (Işıtman 1968: 5066-5067; Oğuz 1994: 154).

Fennî gibi güçlü bir şairin medrese arkadaşı olan Zarî'nin şiirlerinde şekil ve ifade bakımından kusurlu kısımlar yok denecek kadar azdır. Şiirlerini hece ve aruzla ölçüsüyle yazan Zarî de diğer Yozgatlı medrese tahsili gören şairler gibi benzer konuları benzer ayaklar kullanarak işler, yer yer orijinal sayılabilecek söyleyişlere de ulaşır (Oğuz 1994: 154).

Kaynakça

Işıtman, Mahmut (1968). "Zarî". Türk Folklor Araştırmaları. Eylül. 11 (230): 5066-5067.

Oğuz, M. Öcal (1994). Yozgat'ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. M. ÖCAL OĞUZ
Yayın Tarihi: 21.08.2019
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERDİVAR, İdris Gümüşd. 28.06.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TERKÎd. 1771 - ö. 1897Doğum YeriGörüntüle
3GAMLI, Bekir Durak Gürsoyd. 1883 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DERDİVAR, İdris Gümüşd. 28.06.1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TERKÎd. 1771 - ö. 1897Doğum YılıGörüntüle
6GAMLI, Bekir Durak Gürsoyd. 1883 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DERDİVAR, İdris Gümüşd. 28.06.1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TERKÎd. 1771 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
9GAMLI, Bekir Durak Gürsoyd. 1883 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DERDİVAR, İdris Gümüşd. 28.06.1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TERKÎd. 1771 - ö. 1897MeslekGörüntüle
12GAMLI, Bekir Durak Gürsoyd. 1883 - ö. ?MeslekGörüntüle
13DERDİVAR, İdris Gümüşd. 28.06.1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TERKÎd. 1771 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GAMLI, Bekir Durak Gürsoyd. 1883 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERDİVAR, İdris Gümüşd. 28.06.1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TERKÎd. 1771 - ö. 1897Madde AdıGörüntüle
18GAMLI, Bekir Durak Gürsoyd. 1883 - ö. ?Madde AdıGörüntüle