Zârî, Ali Fakîh

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Zârî, Âşık Çelebi’de ve onu kaynak gösteren Tuhfe-i Nâilî’de Abdurrahman Zârî Çelebi ismiyle anılmakta ve memleketi Alaşehir olarak gösterilmektedir (Kılıç, 2010: 575; Kurnaz ve Tatçı, 2001: 179). Ahdî ise Gülşen-i Şu’arâ’sında şairin adını Ali olarak verip Ali Fakîh namıyla tanındığını ve babasının görevi gereği bulunduğu Şeydişehir’de doğduğunu söyler. Annesi, Yenişehir Sancakbeyi Gülzâde Mehmed Çelebi’nin kardeşidir. Dayısıyla birlikte İstanbul’a gitti ve reis-i küttâb olan Abdurrahman Efendi’den ders aldı. Daha sonra Sultan II.Selim’in lalası vezir Mustafa Paşa’nın divan katibi oldu. Lala Mustafa Paşa, Şam’a gidince mühürdarlık vazifesiyle şairi de yanına aldı. Paşa’nın Şam’da yaptırdığı imarete önce katip sonra da mütevelli olarak atandı. 985/1577 yılında Rıdvan Paşa’nın divan katibi olarak Basra’ya gitti. Basra’da medfundur. Vefat tarihi bilinmemektedir. Dönemin ünlü fakîhlerindendir. Şiir ve inşaya yetenekli olduğu, şiirlerinin beğenildiği nakledilir.
 

Kaynakça

İpekten, Haluk, vd. (1988) Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Kılıç, Filiz (2010) Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şu’arâ İnceleme-Metin, I.cilt, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005) Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 23.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Katlüme tîr-i müjenle çünki tedbîr eyledün
Yâ niçün ey kaşı yâ hayr işi te’hîr eyledün
*
Gönlüni döndürdiler bezm-i gamunda sâgarun
Başına çökdi o kan ayaklunun yir yir habâb
*
Girmez kulağına o mehün itdügün figân
Yaşun irerse Zârî göge âh u zâr ile 

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005) Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. (S.170).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
3ABDAL HASANd. 1701’de hayatta - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
6ABDAL HASANd. 1701’de hayatta - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9ABDAL HASANd. 1701’de hayatta - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918MeslekGörüntüle
12ABDAL HASANd. 1701’de hayatta - ö. ?MeslekGörüntüle
13ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDAL HASANd. 1701’de hayatta - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZAMANÎ/KIL MEHMET, Mehmet Kıld. 1872 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
18ABDAL HASANd. 1701’de hayatta - ö. ?Madde AdıGörüntüle