ZARÎF, Abdülkâdir Zarîf Efendi

(d. ?/? - ö. 1180/1766-1767)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Sultan III. Ahmed devrinde uzun süre Reisü’l-Küttâb olarak vazife yapan ve Üçanbarlı namıyla bilinen Mehmed Emin Efendi’nin oğludur. Abdülkâdir Zarîf Efendi, babasına nispetle Reiszâde adıyla da bilinir. İlk eğitimini babasından aldı. Aynı zamanda Mirahor Camii imamı Seyyid Abdullah Efendi’den sülüs ve nesih meşk ederek icazet aldı. Ta’lik yazıda da yetenekli olduğu nakledilir. 1722 yılında mülazım olduktan sonra İstanbul dışındaki medreselerde müderris olarak göreve başladı. 1751 yılında Süleymaniye Medresesi müderrrisi iken kendisine Diyarbakır mevleviyeti verildi. Ardından bilâd-ı erba'a diye bilinen Bursa, Edirne, Kahire ve Şam şehirlerinde molla oldu. Nisan/Mayıs 1763’te (Şevval 1176) Mekke mollalığı verildi. Bu görevde iken 1180/1766-67 yılında vefat etti. Vefatına Müstakimzâde tarafından ‘Zarîf’ (1180) kelimesi tarih düşürüldü. Üsküdar’da Miskinler Tekkesi’nde medfundur.

Şiir ve inşaya aşina bir şair olarak bilinmektedir.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay.
Karatay, Halit (2008). Hattat Dîvân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 09.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halide Edip Adıvard. 1882 - ö. 9 Ocak 1964Doğum YeriGörüntüle
2SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Halide Edip Adıvard. 1882 - ö. 9 Ocak 1964Doğum YılıGörüntüle
5SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Halide Edip Adıvard. 1882 - ö. 9 Ocak 1964Ölüm YılıGörüntüle
8SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Halide Edip Adıvard. 1882 - ö. 9 Ocak 1964MeslekGörüntüle
11SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Halide Edip Adıvard. 1882 - ö. 9 Ocak 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Halide Edip Adıvard. 1882 - ö. 9 Ocak 1964Madde AdıGörüntüle
17SÂKIB, Sâkıb-ı Dîğer, İstanbulîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Hasan Öztoprakd. 17 Aralık 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle