ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bağdatlıdır. İlim zümresine mensup olan Zâyi’î, ilimle meşgul iken şiir alanına yöneldi. Zâyi’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Çeşitli türlerde bir hayli şiir yazan, aruz ve kafiyede mahir, şiir ve inşadaki başarısı herkesin takdirini kazanmış bir şairdi. Derviş bir tabiata sahip, her dile hâkim olan Zâyi’î'nin, Farsça ve Çağatayca kaleme aldığı çok sayıda şiiri vardır (Solmaz 2005: 398).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.02.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ay ile gün yüzüne hayrân gice gündüz

V’ey çarh-ı felek başuna kurbân gice gündüz

Sergeşte olup derbeder ister seni ey dost

Hurşid-i dırahşân meh-i tâbân gice gündüz

Âhir ne ki ölmek gerek ey dil tutalum kim

Devr ide murâdunca bu devrân gice gündüz

Salmış beni bir âteş ile âb arasında

Bu derd-i dil ü dîde-i giryân gice gündüz

Sergeşte gezer Zâyi’î’nün derd-i dilinden

Fânûs gibi günbed-i gerdân gice gündüz

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 398-99.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Doğum YeriGörüntüle
2ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Doğum YeriGörüntüle
3HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Doğum YılıGörüntüle
5ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Doğum YılıGörüntüle
6HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Ölüm YılıGörüntüle
8ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Madde AdıGörüntüle
14ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Madde AdıGörüntüle
15HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle