ZÂYİ’Î, Zâyi’î Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bağdatlıdır. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İlim zümresine mensup olan Zâyi’î, ilimle meşgul iken şiire meylederek vaktini bu alanda geçirdi. Ölüm tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Zâyi’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Çeşitli türlerde bir hayli şiir yazan, aruz ve kafiyede mahir, şiir ve inşadaki başarısı herkesin takdirini kazanmış bir şairdi. Derviş bir tabiata sahip, her dile hâkim olan Zâyi’î, Farsça ve Çağatayca kaleme aldığı sayısız şiirlerin sahibiydi (Solmaz 2005: 398).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ay ile gün yüzüne hayrân gice gündüz

V’ey çarh-ı felek başuna kurbân gice gündüz

Sergeşte olup derbeder ister seni ey dost

Hurşid-i dırahşân meh-i tâbân gice gündüz

Âhir ne ki ölmek gerek ey dil tutalum kim

Devr ide murâdunca bu devrân gice gündüz

Salmış beni bir âteş ile âb arasında

Bu derd-i dil ü dîde-i giryân gice gündüz

Sergeşte gezer Zâyi’î’nün derd-i dilinden

Fânûs gibi günbed-i gerdân gice gündüz

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 398-99.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YeriGörüntüle
3Rızayid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Doğum YılıGörüntüle
6Rızayid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Ölüm YılıGörüntüle
9Rızayid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Rızayid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MEHMED, Mehmed Efendid. ? - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle
15Rızayid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle