ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1890-91/1308)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed Feyzî’dir. Süleymaniye’nin Baban hanedanındandır. Ailesinin Zehâv nahiyesine göç etmiş olmasından dolayı Zehâvî adıyla anılmaya başlandı. Süleymaniye’de Resûl Zekî’den dersler alarak kendini çok iyi bir şekilde yetiştirdi ve döneminin en değerli âlimlerinden birisi oldu. Bağdat müftülüğüne getirildikten sonra yaklaşık yarım asır boyunca fetva vererek, ders okutarak ve eser yazarak yaşamını sürdürdü. İlminden istifade eden öğrencilerinin sayısı altı bine ulaştı. 1308/1890-91 yılında vefat etti.

Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Yukarıda da belirtildiği gibi Osmânlı Müellifleri’nde (Yavuz vd. 1972: 476) Mehmed Feyzî’nin hayatını eser yazarak geçirdiği kaydedilmiş ama bu eserlerin isimleri ya da nitelikleri belirtilmemiştir. Kaynaklarda onun edebî kişiliğine ilişkin bir değerlendirme de bulunmamaktadır.

Kaynakça

Kurnaz Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Yavuz, A. Fikri ve İsmail Özen (hzl.) (1972). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 25.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Der-meyân-ı cebr ü tefvîz ihtiyârî hest ü nist

Hemçü ân mâhî ki mî âyed ferûd ez âbşâr

Yavuz, A. Fikri ve İsmail Özen (hzl.) (1972). Bursalı Mehmed Tâhir, Osmânlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Meral Yayınevi. 476.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
3FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Doğum YeriGörüntüle
4KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
6FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Doğum YılıGörüntüle
7KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
9FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873MeslekGörüntüle
12FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.MeslekGörüntüle
13KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂTİB, Süleyman Efendid. 1802-03 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
18FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Madde AdıGörüntüle