ZEKÂÎ, Mehmed Zekâî Efendi

(d. ?/? - ö. 1648-9/1058)
müderris, kadı, şair
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. Kıbrıs’ta Lefkoşa’da doğan Mehmed Efendinin doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese tahsili görüp kırk akçe ile medreseden mazul olduktan sonra kadılık göreviyle Anadolu’nun çeşitli beldelerinde bulundu. Kıbrıs’ta vefat etti. Mehmed Zekâî’nin ölüm tarihi için Mucîb yanlışlıkla 1037/1627-8, Beliğ ve Şeyhî Mehmed Efendi ise 1058/1648-9 kaydını düşmüşlerdir.

Biyografik kaynaklarda sadece bir beytine tesadüf edilebilen şairin, eserleri konusunda herhangi bir bilgi verilmemekte, yalnızca on altıncı yüzyılda yetişen Misâlî’den sonra Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ikinci en eski şairi olduğu belirtilmektedir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009).İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 139.

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Tenkidli Metin-Dizin-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 31.

Kıbrıs İslâm Yazmaları Kataloğu (1995). Hazl. Ramazan Şeşen, Mustafa Haşim Altan, Cevat İzgi. İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı Yay. XXVIII.

Şeyhî Mehmed Efendi (1989). Vekayiü’l-Fudalâ II-III. Haz. Abdülkadir Özcan. İstanbul: Çağrı Yay. 171.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 286.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Zekâî Mehmed Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 649.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007). “Zekâî”. C. 8. Ankara: AKM Yay. 715.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜJGÂN ÇAKIR
Yayın Tarihi: 27.07.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler


Göricek hüsn-i dil-ârâsını ol dil-dârun

Zülfi sevdâsına düşdükse zihî tûl-i emel

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 139.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Faize Özdemircilerd. 12 Aralık 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Harid Fedaid. 12 Ekim 1930 - ö. 13 Ekim 2017Doğum YeriGörüntüle
4Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Faize Özdemircilerd. 12 Aralık 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Harid Fedaid. 12 Ekim 1930 - ö. 13 Ekim 2017Doğum YılıGörüntüle
7Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Faize Özdemircilerd. 12 Aralık 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Harid Fedaid. 12 Ekim 1930 - ö. 13 Ekim 2017Ölüm YılıGörüntüle
10Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Faize Özdemircilerd. 12 Aralık 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Harid Fedaid. 12 Ekim 1930 - ö. 13 Ekim 2017MeslekGörüntüle
13Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Faize Özdemircilerd. 12 Aralık 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Harid Fedaid. 12 Ekim 1930 - ö. 13 Ekim 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mine Ömerd. 10 Ağustos 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Faize Özdemircilerd. 12 Aralık 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Harid Fedaid. 12 Ekim 1930 - ö. 13 Ekim 2017Madde AdıGörüntüle