ZEKÂYÎ, Ahmed Efendi

(d. 1853/1270 - ö. 1920/1338)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Ahmed Zekâyî Efendi'dir. İbrahim Ağa adlı bir zatın oğludur. Diyarbakır'da öğrenim gördü. Tahsilini bitirince ayrıca özel hocalardan ders alarak bilgisini genişletti. Öğrenimini bitirdikten sonra bazı memuriyetlerde bulundu. Hattatlığı ile tanındı. 1338/1920 yılında vefat ettiği söylenmektedir. Üç gazelini Şevket Beysanoğlu yayımladı.

Kaynakça

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). "Zekâî Ahmed Efendi". C. VIII. İstanbul: Dergah Yay. 649.

Okutan, G. (2007). "Zekâ'î". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VIII. Ankara. AKM Yay. 715.

Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söylemem râz-ı derûnum sırr-ı mübhemdir gönül

Gevher-i aşk ile bir genc-i mutalsamdır gönül

Keşf olunmaz neyleyim agyâr ana bîgânedir

Bezm-i vuslatda nice esrâra mahremdir gönül

Bu'l-aceb vâdî ki yokdur anda idrâkin yeri

Semt-i sahrâ-i melâmet başka âlemdir gönül

Ben harâb oldukça ma'mûr oldu dil kâşânesi

Gâlibâ sultân-ı aşka cây-ı hurremdir gönül

Hâk-i pây-i âl-i evlâd-ı Habîb-i ekremim

Anın içün mâtem-efzâ-yı muharremdir gönül

Nûş eden bir katresin câm-ı dilin bulur hayât

Hızr u Îsâ'ya Zekâyî şimdi hem-demdir gönül

(Beysanoğlu, Şevket (1997). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara. 57.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Budak, Muzafferd. 1934 - ö. 5 Kasım 2004Doğum YeriGörüntüle
2MAH TURNA, Selime Yaşard. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Abdullah Aren Çelikd. 17 Temmuz 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FAHİMÎ, Abdurrahim Doğand. 1853 - ö. 28.03.1933Doğum YılıGörüntüle
5SA\'DÎ, Muallim Sa\'dî Efendid. 1853 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKÎ, Muhemmed Resûld. 1853-1854 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Ölüm YılıGörüntüle
8MİHRÂBÎd. ? - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
9RAHİME HATUNd. 1890 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
10ÖZHANÎ, Zekeriya Özhand. 12.10.1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Numan Sabit Osmançelebioğlud. 1896 - ö. 24 Kasım 1982MeslekGörüntüle
12TIFLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1659-1660MeslekGörüntüle
13SA\'DÎ, Sâlih Efendid. 1785-1786 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF\'AT, Ahmed Rif\'at, Kânî Paşa-zâded. 1844 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDÜLLATÎF AĞA, Kilârîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Madde AdıGörüntüle
17DERVîŞ ÇELEBî, Halebî-zâde Derviş Mehmed Çelebîd. ? - ö. 1531Madde AdıGörüntüle
18DÜRRÎ, Acemzaded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle