ZEKÎ, Sarrafzâde Molla Halîl

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd (Akkuş 2008: 133-34) adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Ahmed adlı birinin oğlu olup Sarraf-zâde olarak tanındı. Molla Câmî'nin Yusuf ü Züleyha'sı ile Hamse-i Nizâmî'nin ince kinayelerine ve derin anlamlarına vakıftı. Talik ve sülüste yetenekli idi. Geçimini hattatlıkla sağladı. Bazı Bağdat camilerinde hat örnekleri bulunmaktadır. Şiirlerinde Zekî mahlasını kullandı. Türkçe şiirleri de vardır.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.133-134

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Hiss-i cemâl-i yâr ile sahrâ İrem’lenür

Yâr lebiyle bâde-i uşşâk Cem’lenür

Çokdur egerçi bâg-ı letâfetde dil-rübâ

Hüsn ile şimdi ol kad-i bâlâ alemlenür

Bezm-i belâda zümre-i uşşâkı bend içün

Zincîrvâr ol iki gîsûsu hamlenür

Hızr-ı azîz görse senin ruhlarun şehâ

Yolunda nakd-i cân ile ehl keremlenür

Fikr-i ruhunla bu Zekî-i âşüfte dem-be-dem

Bülbül-misâl çemen içre nagamlenür

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 133-34.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İbrahim Neftçid. 1901 - ö. 1964Doğum YeriGörüntüle
2NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YeriGörüntüle
3MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4İbrahim Neftçid. 1901 - ö. 1964Doğum YılıGörüntüle
5NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YılıGörüntüle
6MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7İbrahim Neftçid. 1901 - ö. 1964Ölüm YılıGörüntüle
8NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıÖlüm YılıGörüntüle
9MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10İbrahim Neftçid. 1901 - ö. 1964MeslekGörüntüle
11NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMeslekGörüntüle
12MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915'ten sonraMeslekGörüntüle
13İbrahim Neftçid. 1901 - ö. 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İbrahim Neftçid. 1901 - ö. 1964Madde AdıGörüntüle
17NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMadde AdıGörüntüle
18MEHMED MİHRÎ, Kerküklüd. 1849 - ö. 1915'ten sonraMadde AdıGörüntüle