ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Efendi

(d. 1667/19 Cemaziyelevvel 1078 - ö. 1750/30 Zilkade 1164/1750)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şeyhülislam Seyyid Mehmed Zeynelâbidin Efendi, Ak Mahmud Efendizâde Zeynelâbidin Seyyid Mehmed Efendi olarak tanındı. Ak Mahmud Efendi'nin oğludur. 19 Cemaziyelevvel 1078/1667 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini tamamlayarak mülazım oldu. Ankaravî Mehmed Efendi'nin şeyhülislamlığı sırasında hariç rütbesini elde etti. önce Mısısr kadılığında, daha sonra (1127 /1715) İstanbul kadılığında bulundu. 1130 /1717-18'de nakibüleşraf oldu. Bir süre sonra Andolu (1134/1721-22), Rumeli (1140-1727-28) kazaskerliğine getirildi. Bu görevi 19 sene sürdü. 1159/1746-47 yılında şeyhülislamlık makamına oturdu. Sultan I Mahmud döneminde bir sene on ay bu görevde bulunduktan sonra ayrıldı ve Kanlıca'daki sahilhanesinde inzivaya çekildi. 30 Zilkade 1164/20 Ekim 1751 yılında vefat etti. Hüsn-i Hâtime terkibi vefatına tarihtir:

Rıhletinde hüsn-i hâl-i vaktini tasdîk ile / Dedi târîhin ricâlulllâh "hüsn-i hâtime"

Eyyüp'te Küçükemir Efendi önünde babasının yanında medfundur.

Kaynakça

Kahraman, Seyit Ali, Galitekin Ahmed Nezih, Dadaş, Cevdet (1998) İlmiye Salnamesi. İstanbul: İşaret Yay. 422

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 394, 480.

Müstakîmzâde Süleymân Sadeddin (1978). Devhatü’l-Meşayıh: Osmanlı Şeyhülislâmlarının Biyografileri. İstanbul: Çağrı Yay.. 95

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. Ankara. 245

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. Matbaa-i Âmire. İstanbul.C. 2/433

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Cansever, Edipd. 8 Ağustos 1928 - ö. 28 Mayıs 1986Doğum YeriGörüntüle
3MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullud. ? - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂHÎ/ZEYNÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynel Abidin Seyyid Mehmed Efendid. 1667-68 - ö. 1750-51Doğum YılıGörüntüle
5HULDÎ, Mustafa Efendid. 1667-68 - ö. 1725-26Doğum YılıGörüntüle
6BÂHİR, Sokulluzâde İbrahim Hanoğlu İsmail Bâhir Beyd. ? - ö. 1750-51Ölüm YılıGörüntüle
7CEMÂLÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Cemâleddin Efendid. ? - ö. 1750-51Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂHÎ/ZEYNÎ, Ak Mahmud Efendizâde Zeynel Abidin Seyyid Mehmed Efendid. 1667-68 - ö. 1750-51Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHÎ, Ayaşîzade Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1670MeslekGörüntüle
10BÂKÎ, Sünbülzâde Abdülbâki Efendid. ? - ö. 1812-13MeslekGörüntüle
11VAK'Î, Tefsîrîzâde Mehmed Atâ'ullâh Efendid. ? - ö. 1716/17MeslekGörüntüle
12YEKTÂ, Mehmed Eşrefd. ? - ö. 24 Şubat 1796?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13LEBÎB, Abdullah Paşazâde Sâdık Efendid. 1747-48 - ö. 1812-13Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EMÎN, Abdülhâdîzâde Seyyid Mehmed Emîn Efendid. ? - ö. 1744-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAL\'AT, Tal\'at Çelebid. ? - ö. 1591\'den sonraMadde AdıGörüntüle
16CÂMÎ / VAHÎDÎ, Hâcı Hasan-zâde Muhyiddîn Mehmedd. 1393-94 - ö. 1505-06Madde AdıGörüntüle
17MOLLA ÇELEBİ el Âmidîd. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle