ZİHNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Mevcut kaynaklarda bu şairden bahsedilmemektedir. Varlığını yazdıkları tarih manzumeleri sayesinde bilebildiğimiz şairlerden olup Kayseri Talas’taki Harman Camii girişindeki 1277/1860-61 tarihli tamir kitâbesinden adı geçen şairin 19. yüzyılın ortalarında yaşadığını anlayabiliyoruz. Ancak aşağıdaki tarih mısraında geçen “İt edâ beş vaktini bu câmi’-i vâlâda sen” mısraından hareketle, beş vakit namazı Talas’taki bu camide kılması için temennide bulunan bu şairin Talaslı olması ihtimal dâhilindedir. Tarih manzumesinden tanıyabildiğimiz diğer bazı şairler gibi Zihnî’nin de hayatı ve diğer şiirleri hakkında şimdilik malumatımız yoktur.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a


Pâdişâh-ı rûh-ı âlem Hazret-i Sultân Mecîd

Nâ’ib-i fahr-i cihân zıll-ı cenâb-ı Zü’l-minen

Sâyesinde sâkinân-ı Kayseri bu Şâh Ali

Câmi’in ta’mîre himmet eylediler kîseden

Şöyle tezyîn oldı kim döndi bihişte her yeri

Reşk iderdi görse tâkın tâvus-ı bâğ-ı Aden

Ey cemâat vâcib oldı sizlere itmek du’â

Bâ-husûs böyle mu’allâ ma’bed-i hûb var iken

Ben de Zihnî hâme-i cevherle yazdım târihin

İt edâ beş vaktini bu câmi’-i vâlâda sen -1277

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 196.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Doğum YeriGörüntüle
3Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Doğum YılıGörüntüle
6Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Ölüm YılıGörüntüle
9Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Madde AdıGörüntüle
15Hilal Kılıçd. 12 Ekim 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle