ZİHNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserilidir. Mevcut kaynaklarda bu şairden bahsedilmemektedir. Varlığını yazdıkları tarih manzumeleri sayesinde bilebildiğimiz şairlerden olup Kayseri Talas’taki Harman Camii girişindeki 1277/1860-61 tarihli tamir kitâbesinden adı geçen şairin 19. yüzyılın ortalarında yaşadığını anlayabiliyoruz. Ancak aşağıdaki tarih mısraında geçen “İt edâ beş vaktini bu câmi’-i vâlâda sen” mısraından hareketle, beş vakit namazı Talas’taki bu camide kılması için temennide bulunan bu şairin Talaslı olması ihtimal dâhilindedir. Tarih manzumesinden tanıyabildiğimiz diğer bazı şairler gibi Zihnî’nin de hayatı ve diğer şiirleri hakkında şimdilik malumatımız yoktur.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a


Pâdişâh-ı rûh-ı âlem Hazret-i Sultân Mecîd

Nâ’ib-i fahr-i cihân zıll-ı cenâb-ı Zü’l-minen

Sâyesinde sâkinân-ı Kayseri bu Şâh Ali

Câmi’in ta’mîre himmet eylediler kîseden

Şöyle tezyîn oldı kim döndi bihişte her yeri

Reşk iderdi görse tâkın tâvus-ı bâğ-ı Aden

Ey cemâat vâcib oldı sizlere itmek du’â

Bâ-husûs böyle mu’allâ ma’bed-i hûb var iken

Ben de Zihnî hâme-i cevherle yazdım târihin

İt edâ beş vaktini bu câmi’-i vâlâda sen -1277

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 196.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Doğum YeriGörüntüle
2Emir Kalkand. 31 Aralık 1948 - ö. 31 Temmuz 2015Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Doğum YılıGörüntüle
5Emir Kalkand. 31 Aralık 1948 - ö. 31 Temmuz 2015Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Ölüm YılıGörüntüle
8Emir Kalkand. 31 Aralık 1948 - ö. 31 Temmuz 2015Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Emir Kalkand. 31 Aralık 1948 - ö. 31 Temmuz 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÂNÎ, Sânî Efendid. 1866 - ö. 1935Madde AdıGörüntüle
14Emir Kalkand. 31 Aralık 1948 - ö. 31 Temmuz 2015Madde AdıGörüntüle
15ŞEYHÎ, Gavrem-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle