ZİHNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserilidir. Mevcut kaynaklarda bu şairden bahsedilmemektedir. Varlığını yazdıkları tarih manzumeleri sayesinde bilebildiğimiz şairlerden olup Kayseri Talas’taki Harman Camii girişindeki 1277/1860-61 tarihli tamir kitâbesinden adı geçen şairin 19. yüzyılın ortalarında yaşadığını anlayabiliyoruz. Ancak aşağıdaki tarih mısraında geçen “İt edâ beş vaktini bu câmi’-i vâlâda sen” mısraından hareketle, beş vakit namazı Talas’taki bu camide kılması için temennide bulunan bu şairin Talaslı olması ihtimal dâhilindedir. Tarih manzumesinden tanıyabildiğimiz diğer bazı şairler gibi Zihnî’nin de hayatı ve diğer şiirleri hakkında şimdilik malumatımız yoktur.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Pâdişâh-ı rûh-ı âlem Hazret-i Sultân Mecîd

Nâ’ib-i fahr-i cihân zıll-ı cenâb-ı Zü’l-minen

Sâyesinde sâkinân-ı Kayseri bu Şâh Ali

Câmi’in ta’mîre himmet eylediler kîseden

Şöyle tezyîn oldı kim döndi bihişte her yeri

Reşk iderdi görse tâkın tâvus-ı bâğ-ı Aden

Ey cemâat vâcib oldı sizlere itmek du’â

Bâ-husûs böyle mu’allâ ma’bed-i hûb var iken

Ben de Zihnî hâme-i cevherle yazdım târihin

İt edâ beş vaktini bu câmi’-i vâlâda sen -1277

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 196.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Doğum YeriGörüntüle
4İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Doğum YılıGörüntüle
7İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Ölüm YılıGörüntüle
10İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14DOĞU ÂŞIĞI, İsmet Tambaşd. 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Madde AdıGörüntüle