ZİHNİ, Baltacılar Kethüdası İsmail Ağazade Zihni Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Baltacılar Kethüdası İsmail Ağazâde Enderunlu Zihnî Bey olarak tanındı. Enderun'da yetişti. Baş kollukçu olarak görev yaptı. III. Mustafa Dönemi (1757-1774) şairlerindendir.

Kaynakça

Odabaşı, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt s. 234-467. Yüksek Lisans Tezi.Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 138.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN
Yayın Tarihi: 30.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Matla’-ı hurşîd-i şevket şehr-yâr-ı ma’delet

Bâne-i bünyân-ı devlet hâdem-i beytü’l-harâm

Vâris-i mülkü’l-milel ser-tâc-ı şâhân-ı düvel

Zıll-ı yezdân-ı ezel dâdâr-ı İskender-gulâm

Odabaşı, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt s. 234-467. Yüksek Lisans Tezi.Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 138.