ZİHNÎ, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1741/1157)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. İstanbulludur. Râmiz, onun Simkeş Mahallesi’ndeki camide imam olduğunu söylerken (Erdem 984: 99), Mehmed Süreyya adı geçen caminin imamının oğlu olduğunu belirtir (Akbayar 1996:1714). Temiz kalpli, anlayışlı, insanlara örnek olmuş biridir. Medresi tahsilini müteakip mülazım oldu. Medrese-i hâriç rütbesiyle müderrislik yaptı.  1157/1744-45'te vefat etti.  

Zekası ile meşhur olup, şiir ve inşada güçlüdür.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) ve S. Ali Kahraman (aktaran) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1714.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 99.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN
Yayın Tarihi: 30.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Sarıgürz yakınındaki dükkânına pek çok insanın geldiği Boşnak Berber Mustafa’nın ölümü için düşürdüğü tarih:

"Oldı Berber Mustafâ Selmân-ı Pâke hem-civâr" (1152)

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 99.