ZİKRÎ, Zikrî Erdebilî

(d. 1204?/1790? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim olan şairin Azerbaycan’ın Erdebil şehrinde 1204/1790 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Babasının adı Hasan’dır. Zikrî Erdebilî diye tanındı. Şiir sanatını, üstadı Erdebilli Fikrî’den öğrendi. Şiirlerinden yaşamını son derece ağır şartlar altında sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Vefat tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Fakat şiirlerinden 19. yüzyılın ortalarına kadar hayatta olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bakü El Yazmaları Fondundaki bir cönkte elli şiiri yer almaktadır. Lirik bir şairdir. Şiirlerinde toplum sorunları, vatanseverlik duyguları gibi konuların yanı sıra aşk ve sevgiyi de dile getirmiştir. 

Kaynakça

Heyet, Cevat (2007). “Zikrî Erdebilî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 731.

Muhtaroğlu, Vilayet (1993). Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. “Zikri Erdebilî”. C. 4. Ankara: KB Yay. 24-27. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönderib lütfle ey dil mene dil-ber kâğız

Könlümün zulmetini eyleyib enver kâğız

Şükr-i lillâh men-i bî-çâreye lütf ile yazıb

Siteminden usanıb şûh-i sitemkâr kâğız

Ger yazam yâr cefâ vü gamın itmâm olmaz

Fi’l-mesel rûy-i zemîn olsa ser-â-ser kâğız

Düşse ger âşık ü ma'şûk cahanda hicre

Birbirinden olan ey şûh çoh ister kâğız

Yetmese ger elin ol dâmenine cânânım

Ey könül vallahi cânânıma gönder kâğız

Eşk tökdükce karalar dem-â-dem nûr-i kalem

Âh çekdikce deyer birbire titrer kâğız

Müjde ey Zikrî-yi bî-çâre vü âvâre sene

Lütf üzüyle yazıb ol kâmet-i ar'ar kâğız

(Muhtaroğlu, Vilayet (1993). Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi. C. 4. “Zikri Erdebilî”. Ankara: KB Yay. 26.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HATÂYÎ, Şâh İsmaild. 1487 - ö. 1524Doğum YeriGörüntüle
2FERDÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUHAMMED, Meşkinlid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HATÂYÎ, Şâh İsmaild. 1487 - ö. 1524Doğum YılıGörüntüle
5FERDÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MUHAMMED, Meşkinlid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HATÂYÎ, Şâh İsmaild. 1487 - ö. 1524Ölüm YılıGörüntüle
8FERDÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MUHAMMED, Meşkinlid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HATÂYÎ, Şâh İsmaild. 1487 - ö. 1524Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FERDÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUHAMMED, Meşkinlid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HATÂYÎ, Şâh İsmaild. 1487 - ö. 1524Madde AdıGörüntüle
14FERDÎ-İ ACEMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MUHAMMED, Meşkinlid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle