ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn

Ziya
(d. 1840 / ö. 7 Mayıs 1854)
Öğrenci
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Mehmed Ziyâeddîn’dir. İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, hem şair hem de devrinin önde gelen devlet adamlarından Mekâtîb-i Umûmî nazırı, Berlin sefiri Kemâl Efendi’dir. İlk eğitimine Dârülmaârif adındaki mektepte başladı. Kısa süre içinde Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızca öğrendi. 5 Mayıs 1854’te adı geçen mektepte ders esnasında fenalaştı ve iki gün sonra 7 Mayıs 1854’te İstanbul’da vefat etti.

Çocuk yaşta vefat eden şairlerimizden olan Mehmed Ziyâeddîn, şiirlerinde Ziyâ mahlasını kullandı. Şairden geriye Fatîn Tezkiresi’nde kayıtlı iki beyitlik bir tarih manzumesi kalmıştır. Elde bulunan yegâne manzumesinden hareketle şairin aruz hususiyetlerine ve klasik şiirin kurallarına vâkıf olduğu söylenebilir. Çocuk denecek bir yaşta tarih düşürebilme yeteneğine sahip olması, şiir kabiliyetinin işareti olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

CUNBUR Müjgân, “Ziya”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara 2007., C. 8, s. 735.

ÇİFTÇİ Ömer (hzl.), Fatîn Davud, Hâtimetü’l-eş’âr (Fatîn Tezkiresi), Kültür Bakanlığı, Ankara 2017, s. 304. e-kitap http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.06.2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 27.08.2019
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sabahattin Teomand. 1 Nisan 1914 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÜŞDÎ, Mehmedd. ? - ö. 1693Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Muhip Dıranasd. 1908 - ö. 21 Haziran 1980Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED, Seyyid Mehmedd. 1840 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
5KARACEMİRLİ KASIM, Kasım Hacı Ali Oğlud. 1840 - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
6NÂMÎ, Agopd. 1840 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLHAK, Abdülhak Molla Efendid. 1786 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendid. 1810? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLLATÎF FAZLÎd. ? - ö. 1854 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10NECÎB, Nûh Necîb Beyd. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAKKI, Hacı İbrâhim Hakkı Efendid. 1826 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BAHŞÎ, Mehmed Bahşî Efendid. ? - ö. 1628-29Madde AdıGörüntüle
14ÖMER, Karakaş-zâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Madde AdıGörüntüle
15NUSRET, Mehmed Nusret Beyd. 1833 - ö. 1854Madde AdıGörüntüle