ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn

Ziya
(d. 1840 / ö. 7 Mayıs 1854)
Öğrenci
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Mehmed Ziyâeddîn’dir. İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, hem şair hem de devrinin önde gelen devlet adamlarından Mekâtîb-i Umûmî nazırı, Berlin sefiri Kemâl Efendi’dir. İlk eğitimine Dârülmaârif adındaki mektepte başladı. Kısa süre içinde Arapça ve Farsçanın yanı sıra Fransızca öğrendi. 5 Mayıs 1854’te adı geçen mektepte ders esnasında fenalaştı ve iki gün sonra 7 Mayıs 1854’te İstanbul’da vefat etti.

Çocuk yaşta vefat eden şairlerimizden olan Mehmed Ziyâeddîn, şiirlerinde Ziyâ mahlasını kullandı. Şairden geriye Fatîn Tezkiresi’nde kayıtlı iki beyitlik bir tarih manzumesi kalmıştır. Elde bulunan yegâne manzumesinden hareketle şairin aruz hususiyetlerine ve klasik şiirin kurallarına vâkıf olduğu söylenebilir. Çocuk denecek bir yaşta tarih düşürebilme yeteneğine sahip olması, şiir kabiliyetinin işareti olarak değerlendirilebilir.

Kaynakça

CUNBUR Müjgân, “Ziya”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara 2007., C. 8, s. 735.

ÇİFTÇİ Ömer (hzl.), Fatîn Davud, Hâtimetü’l-eş’âr (Fatîn Tezkiresi), Kültür Bakanlığı, Ankara 2017, s. 304. e-kitap http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/55976,fatin-tezkiresi-pdf.pdf?0 [erişim tarihi: 15.06.2019]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 27.08.2019
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843Doğum YeriGörüntüle
2Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Emine Semiyed. 28 Mart 1864 - ö. 1944Doğum YeriGörüntüle
4RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
5NÂKİS, Sâbir Ahun Binni Abdukâdird. 1840 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
7HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Mustafa Sâmî Beyd. ? - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂRIK, Kaşıkçı Hacı Emîn Baba, Kaşıkçı-zâded. 1776 - ö. 1854Ölüm YılıGörüntüle
10DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861\'den önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12REMZÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1838Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ULAMÂ PAŞA-ZÂDE, Mehmed Gınâyî Bey b. İskender Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NÂMÎ, Tavasî Mehmed Nâmî Efendid. ? - ö. 1800Madde AdıGörüntüle
15HİLMÎ, Dede-zâde Mehmed Hilmî Efendid. 1828 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle