ZİYÂ, Mehmed Ziyâeddîn Bey

(d. 1840/1256 - ö. 1853/1270)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1256/1840 yılında İstanbul’da doğdu. Kemal Ahmed Paşa (öl. 1887)’nın oğludur. Öğrenimine devam ederken 1270/1853 yılında genç yaşta vefat etti. “Genc iken mihr-i Ziyâ’ya irdi şem’âsâ zevâl” mısraı ölümüne tarih olarak söylenmiştir.

Arapça ve Farsçayı öğrendikten sonra Fransızcayı da konuşacak kadar öğrenen Mehmed Ziyâeddîn Bey, çok genç olmasına rağmen şairliğiyle de tanınmıştır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 3. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Hazret-i Vâcid Efendi’nin olup bir duhteri

Düşdi yârân-ı safâ târîh içün hulyâya hep

Hâme-i cevherle yazdım ben de târîhin Ziyâ

Geldi zînet Neyyire Hânım ile dünyâya hep

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 246.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gürpınar, Zeynep Melisad. 9 Aralık 1941 - ö. 24 Aralık 2014Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂNÎ, Şâni Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜDÂYÎ, Ahîzâde Hüseyin Efendid. 1572 - ö. 1634Doğum YeriGörüntüle
4SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Beyd. 1840? - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED, Seyyid Mehmedd. 1840 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
6SABRÎ, Hüseyin Sabrîd. 1840 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
7HAYDAR, Hasan Haydar Paşa, Dramalıd. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ, Kırklarelilid. ? - ö. 1853 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA NÛRÎ PAŞAd. 1824 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HASAN FEHMÎd. 1795-96 - ö. 1880-81Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÂHİRd. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TECELLÎ, Mahmud Çelebid. ? - ö. 1650-1656?Madde AdıGörüntüle
14BESÎM, Sâlih Besîm Efendid. ? - ö. 1826Madde AdıGörüntüle
15LUTFÎ, Hâfız Halîl Lutfî Beyd. ? - ö. 1845Madde AdıGörüntüle