ZÜHDÎ, Ahmet Zühdî efendi

(d. 1832/1248 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1248/1832 yılında Üsküdar'da doğdu. 1268/1252 yılında adliye mektebi öğrencileri zümresine katıldı. 1264/1847 yılında maliye hazinesi dâhilinde bulunan Esham muhasebesi kâtipleri sınıfına dahil oldu. Bir mikdar şiiri vardır (Fatîn 1271: 169).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sîne-çâk-i hançer-i âzâr-ı aşkam el-gıyâs

El-gıyâs üftâde-i ekdâr-ı aşkam el-gıyâs

Rahme gelmez cevrden geçmez o şûh-ı bî-vefâ

Neylesem nitsem aceb nâ-çâr-ı aşkam el-gıyâs

Dâm-ı mihnetden rehâ mümkin degildür gönlüme

Tâ ezelden çünki ben gam-hâr-ı aşkam el-gıyâs

Seyr idelden ârız-ı gülgûn-ı yârı dem-be-dem

Bülbül-i nâlende-i gülzâr-ı aşkam el-gıyâs

Zülf-ı pîç-â-pîçinin meftûnudur Mansûr-ı dil

Anın içün mübtelâ-yı dâr-ı aşkam el-gıyâs

Künc-i gamda her gice kan aglamakdan subha dek

Zühdi-i gam-hârveş bîdâr-ı aşkam el-gıyâs

Feyz-i pâk-i hânedâna mazhar it yâ Rab beni

Hâk-i pây-ı bende-i Kerrâr-ı aşkam el-gıyâs

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 169.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂSIR, Seyyid Abdülbâkî Nâsır Dede Efendid. 1765 - ö. 1821Doğum YeriGörüntüle
2Orhan Veli Kanıkd. 13 Nisan 1914 - ö. 14 Kasım 1950Doğum YeriGörüntüle
3VEFÂ, Müstakîmzâde Şeyh Mustafa Vefâ Efendid. ? - ö. Mart-Nisan 1724Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendid. 1832-33 - ö. 1850 ds.Doğum YılıGörüntüle
6ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7HAKKI, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendid. 1832-33 - ö. 1850 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10HAKKI, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891MeslekGörüntüle
11ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendid. 1832-33 - ö. 1850 ds.MeslekGörüntüle
12ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889MeslekGörüntüle
13HAKKI, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendid. 1832-33 - ö. 1850 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAKKI, Hüseyin Hakkı Efendid. 1832 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF, Alî Beyzâde Ârif Efendid. 1832-33 - ö. 1850 ds.Madde AdıGörüntüle
18ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle