ZÜHDÎ, Ahmed Zühdî Efendi

(d. 1248/1832 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1248/1832 yılında Üsküdar'da doğdu. 1268/1252 yılında adliye mektebi öğrencileri zümresine katıldı. 1264/1847 yılında maliye hazinesi dâhilinde bulunan Esham muhasebesi kâtipleri sınıfına dahil oldu. Bir mikdar şiiri vardır (Fatîn 1271: 169).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sîne-çâk-i hançer-i âzâr-ı aşkam el-gıyâs

El-gıyâs üftâde-i ekdâr-ı aşkam el-gıyâs

Rahme gelmez cevrden geçmez o şûh-ı bî-vefâ

Neylesem nitsem aceb nâ-çâr-ı aşkam el-gıyâs

Dâm-ı mihnetden rehâ mümkin degildür gönlüme

Tâ ezelden çünki ben gam-hâr-ı aşkam el-gıyâs

Seyr idelden ârız-ı gülgûn-ı yârı dem-be-dem

Bülbül-i nâlende-i gülzâr-ı aşkam el-gıyâs

Zülf-ı pîç-â-pîçinin meftûnudur Mansûr-ı dil

Anın içün mübtelâ-yı dâr-ı aşkam el-gıyâs

Künc-i gamda her gice kan aglamakdan subha dek

Zühdi-i gam-hârveş bîdâr-ı aşkam el-gıyâs

Feyz-i pâk-i hânedâna mazhar it yâ Rab beni

Hâk-i pây-ı bende-i Kerrâr-ı aşkam el-gıyâs

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 169.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fatma İrfan Serhand. 9 Ocak 1915 - ö. 18 Ağustos 1992Doğum YeriGörüntüle
2REFÎ’, Enderunlu Hacı Ahmed Efendid. ? - ö. 1749-50Doğum YeriGörüntüle
3SEBZÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
6KADRÎ PAŞAd. 1832 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
7ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
9KADRÎ PAŞAd. 1832 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
10ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889MeslekGörüntüle
11HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878MeslekGörüntüle
12KADRÎ PAŞAd. 1832 - ö. 1884MeslekGörüntüle
13ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KADRÎ PAŞAd. 1832 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle
17HİKMET, Ahmedd. 1832 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
18KADRÎ PAŞAd. 1832 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle