ZUHÛRÎ/ŞİRÂZÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
şair
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkındaki bilgiler Sâdîkî Mecma’u’l-Havas adlı tezkiresinde verilenlerden ibarettir. Anadolu-Osmanlı sahasında yazılmış diğer tezkirelerde yer alan şairlerle isim benzerliğinden başka ortak bir özellik tespit edilememiştir. Mecma'u'l- Havas'a göre Şirazlı'dır. Mevlânâ Vahşî’nin talebesidir.Âşıkane üslupla yazdığı güzel şiirleri vardır(Kuşoğlu 2012:729).

Kaynakça

Kuşoğlu,Oğuz(2012).Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın Mecma‘u’l-Havâs Adlı Eseri:İnceleme-Metin-Dizin.Doktora Tezi.İstanbul:Marmara Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. NECMİYE ÖZBEK ARSLAN
Yayın Tarihi: 19.12.2017

Eserlerinden Örnekler

Tû pâk-dâmenî ammâ zi-reşk nezdîk est

Ki ser be-vâdî-i töhmet dehî gümân me-râ

Eger dürûg u ger râst harfhâ dârem

Zi-gayr zûd be-ber zebân-ı me-râ

(Senin eteğin temiz fakat kıskançlıktan az kala benim zannımı töhmet çölüne bırakacaksın. Yalansa da doğruysa da bir sürü sözüm var. Ya başkalarıyla bağını kes ya da benim dilimi kes!)

Zi-reşk-i gayr Zuhûrî be-merg nezdîkî

Be-mîr zûd ki kurbân-ı gayret-i tû şevem

(Ey Zuhûrî! Yabancıları kıskandığından dolayı ölüme yaklaşmışsın. Hemen öl de senin gayretine kurban olayım.)

Kâr-ı her bîçâre k'ez-cevr-i tû müşkil mâned mâned

Der-cefâyet dest-i her bî-dil ki ber-dil mâned mâned

(Senin cevrinden işi zorlukta kalan her bîçâre kalakaldı. Senin cefanda eli kalbinin üzerinde kalan gönülsüz, öylesine kaldı.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂKÎ, Enderunlu Kilârî Hâkî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
2KÂDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
3Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
4RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Madde AdıGörüntüle
5İshakzâde, Mehmed Salih Zuhurî Efendid. ? - ö. 1762Madde AdıGörüntüle
6NAÎMÂ, Mustafâ Naîmâ Efendid. 1655 ? - ö. 1716Madde AdıGörüntüle