ZÜLÂLÎ, Mahmud Zülâlî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mahmud olup Zülalî mahlasıyla tanındı. Mehmed Efendi’nin oğludur. Şiirleri günümüze kadar ulaşamadığı için şiirdeki kabiliyeti, üslubu konusunda bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 27.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler