ZÜLFETÎ, Süleyman Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Süleyman'dır. Bosna'da doğdu. Padişahın çukadarlık görevinde bulunan Mehmet Paşa'nın kardeşidir. Uzun müddet Enderun'da görev yaptı. Arapçada oldukça bilgiliydi. Müderrislik görevinde bulundu. Hariç rütbesini elde etti. Aklını kaybetti. Melamiliğe meylettiği için müderrisliği elinden alındı. Kapıortası görevinden Sultan Bayezit vakfından maaş bağlandı.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 268.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.04.2015
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Dilim şarâb-ı aşk oldı bana bir gam-güsâr olsa

Reh-i mey-hâne-i aşkda benimle hâksâr olsa

 

Safâ-bahşâ-yı sahbâdan geçilmez bâg-ı fânîde

Velî sahn-ı gülistânda şarâb-ı humâr olsa

 

***

 

Dil-i ehl-i kemâli çâk çâk ü süfte isterler

Bu bâgın güllerin pejmürded vü âşüfte isterler

 

Çü bülbül itme ifşâ sırr-ı aşk mest olup ey dil

Gül-i gülzâr râz-ı dilberi ne-şüküfte isterler

 

Olur mu şiri her sihr-âferînin lâyıjk-ı tahsîn

Edâ-yı Zülfetâsâ güfte-i nâ-güfte isterler

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 268).

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEKÎ, Kethüdâ Ali Zeki Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1711Doğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Mustafa Nûreddînd. ? - ö. 1826Doğum YeriGörüntüle
3FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
4ZEKÎ, Kethüdâ Ali Zeki Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1711Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Mustafa Nûreddînd. ? - ö. 1826Doğum YılıGörüntüle
6FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
7ZEKÎ, Kethüdâ Ali Zeki Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1711Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Mustafa Nûreddînd. ? - ö. 1826Ölüm YılıGörüntüle
9FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10ZEKÎ, Kethüdâ Ali Zeki Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1711Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÛRÎ, Mustafa Nûreddînd. ? - ö. 1826Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZEKÎ, Kethüdâ Ali Zeki Efendid. ? - ö. Haziran-Temmuz 1711Madde AdıGörüntüle
14NÛRÎ, Mustafa Nûreddînd. ? - ö. 1826Madde AdıGörüntüle
15FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle