ABDÎ, Abdülkerîm Abdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Eski Uygur)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdülkerîm’dir. Diyarbakır’da doğdu. Râgıbiye Medresesi’nde tahsilini tamamladıktan sonra mukayyitlik ve bilahere meclis-i idâre-i vilayet ikinci kâtiplik görevlerinde bulundu. Ardından Mardin ve Siirt’te rüsûmat müdürlüğü yaptı. 1295/1879 yılında Siverek rüsûmât müdürlüğüne tayin oldu. Bir süre sonra vefat etti.

Kaynaklarda hoş sohbet, güzel konuşan, güleryüzlü, cömert bir zat olduğu; müretteb ve mükemmel bir Dîvân’ı olduğu belirtilmektedir (Güner 2003: 39). Dîvân’ı henüz ele geçmemiştir. Şiirine örnek Şevket Beysanoğlu’nun Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları adlı kitabındadır.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve  N. Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çıkarma sevdigim kâküllerin fesden amân kalsın

Perîşân olmasın hâli dil-i üftâdegân kalsın

 

Ne kanlar yutdugum hicrân elinden halka fâş etme

Habîbim kût-ı cânım dost u düşmenden nihân kalsın

 

Felek gönlümce olsun bir kez olsun n’ola devr eyle

Bu mihr-i âlem-ârâyı bize bir gün inan kalsın

 

Dökülsün mey kırılsın şîşeler câmlar sebûlar hep

Bana meclisde kâfîdir o şûh-ı dil-sitân kalsın

 

Dil-i dîvânemin Abdî bu zencîr-i cünûnumdur

Sarılsun boynuma ham-der-ham-ı zülf-i bütân kalsın

(Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası. 370.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
2CEHDÎ, İbrahim Cehdî Efendid. 1771-72 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FAZLÎ, Şeyh Seyyid Fazlullah Fazlî Efendid. ? - ö. 1686Doğum YeriGörüntüle
4SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5CEHDÎ, İbrahim Cehdî Efendid. 1771-72 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FAZLÎ, Şeyh Seyyid Fazlullah Fazlî Efendid. ? - ö. 1686Doğum YılıGörüntüle
7SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8CEHDÎ, İbrahim Cehdî Efendid. 1771-72 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FAZLÎ, Şeyh Seyyid Fazlullah Fazlî Efendid. ? - ö. 1686Ölüm YılıGörüntüle
10SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891MeslekGörüntüle
11CEHDÎ, İbrahim Cehdî Efendid. 1771-72 - ö. ?MeslekGörüntüle
12FAZLÎ, Şeyh Seyyid Fazlullah Fazlî Efendid. ? - ö. 1686MeslekGörüntüle
13SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CEHDÎ, İbrahim Cehdî Efendid. 1771-72 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAZLÎ, Şeyh Seyyid Fazlullah Fazlî Efendid. ? - ö. 1686Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SA'ÎD PAŞA, Divan Efendisi-zâde Mehmed Sa'îd Paşad. 1832 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
17CEHDÎ, İbrahim Cehdî Efendid. 1771-72 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FAZLÎ, Şeyh Seyyid Fazlullah Fazlî Efendid. ? - ö. 1686Madde AdıGörüntüle