Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü I (Başlangıçtan 20. Yüzyıla) Proje Ekibi

Proje Yürütücüleri
Prof. Dr. Mustafa İsen (Başkan)
Prof. Dr. Filiz Kılıç
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
Prof. Dr. Mehmet Arslan

Editörler / Araştırmacılar

Âşık ve Tekke Edebiyatı
Başlangıç-16. Yüzyıl: Prof. Dr. Öcal Oğuz - Dr. Tuba Saltık Özkan
17. Yüzyıl: Prof. Dr. Metin Ekici - Dr. Selcan Gürçayır Teke
18. Yüzyıl: Prof. Dr. Ali Berat Alptekin - Hilal Erdoğan
19. Yüzyıl: Prof. Dr. Ali Yakıcı - Emine Çakır

Divan Edebiyatı
Başlangıç-15. Yüzyıl: Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz - Yard. Doç. Dr. Sibel Üst - Yard. Doç. Dr. Mehmet Gürbüz
16. Yüzyıl: Prof. Dr. Mustafa İsen - Prof. Dr. Filiz Kılıç - Doç. Dr. Tuncay Bülbül - Doç. Dr. Tuba Durmuş
17. Yüzyıl: Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak - Prof. Dr. Atabey Kılıç - Doç. Dr. Ayşe Yıldız
18. Yüzyıl: Prof. Dr. Osman Horata - Prof. Dr. M. Fatih Köksal
19. Yüzyıl: Prof. Dr. Mehmet Arslan - Doç. Dr. Mehtap Erdoğan

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) Proje Ekibi

Proje Yürütücüleri
Prof.Dr. Mustafa İsen (Başkan)
Prof.Dr. Yakup Çelik (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. M. Öcal Oğuz
Prof.Dr. Fazıl Gökçek
Doç.Dr. Gonca Gökalp Alpaslan
Doç.Dr. Mustafa Kurt
Prof. Dr. Osman Horata (Danışman)
Doç. Dr. Tuba Durmuş (Danışman)

Editörler / Araştırmacılar

1800-1900 Grubu Editörleri
Prof. Dr. Fazıl Gökçek
Doç. Dr. Şerife Çağın
Doç. Dr. Özlem Nemutlu
Dr. Öğr. Üyesi Halef Nas
Dr. Öğr. Üyesi Emine Tuğcu

1901-1930 Grubu Editörleri
Prof. Dr. Yakup Çelik
Prof. Dr. Nihayet Arslan
Dr. Öğr. Üyesi Çilem Tercüman
Araş. Gör. Esengül Sağlam Can

1931-1960 Grubu Editörleri
Prof. Dr. Yakup Çelik
Prof. Dr. Salim Çonoğlu
Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan
Doç. Dr. Soner Akpınar
Dr. Koray Üstün
Dr. Nurtaç Ergün Atbaşı

1961-1985 Grubu Editörleri
Prof. Dr. Baki Asiltürk
Prof. Dr. Mustafa Kurt
Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Uygun Aytemiz
Dr. Öğr. Üyesi Bahanur Garan Gökşen
Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Apaydın

Balkan Yazar ve Şairleri Grubu Editörleri
Prof. Dr. Mustafa İsen
Doç. Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş

Türk Dünyası(Balkan Ülkeleri Dışında) Grubu Editörleri
Prof. Dr. Orhan Söylemez
Dr. Öğretim Üyesi Samet Azap

Çocuk Edebiyatı Grubu Editörleri
Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek
Saadet Çetin

Polisiye - Bilim Kurgu Grubu Editörleri
Prof. Dr. Seval Şahin Gümüş
Dr. Öğr. Üyesi Didem Ardalı Büyükarman
Araş. Gör. Dr. Banu Öztürk

Aşık ve Tekke Edebiyatı Editörleri
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
Prof. Dr. Metin Ekici
Prof. Dr. Ali Yakıcı
Prof. Dr. Ali Duymaz
Prof. Dr. Dilaver Düzgün
Prof. Dr. Esma Şimşek
Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan
Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel
Doç. Dr. Hamiye Duran
Dr. Öğr. Üyesi Doğan Kaya
Dr. Yeliz Özay
Araş. Gör. Dr. Emine Çakır
Araş. Gör. Ahmet Erman Aral
Araş. Gör. Hilal Erdoğan Aksu
Araş. Gör. Gözde Tekin

Yazılım
Şevket Çalışkan & Hidayet Tütüncü

Yazışma
Emine Sıdıka Toptaş