Projenin Yürütme Safhası

Türk Edebiyatının Wikipediası olarak görülen Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (TEİS) Projesi ilk olarak 2013 yılında “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü (Başlangıçtan 20. Yüzyıla)” ismiyle başlamıştır. Projenin ilk basamağı olan TEİS I, 13. yüzyıldan başlayarak 20. Yüzyıla gelinceye kadar biyografi kaynaklarında (şair biyografileri, ulema biyografileri, meşayıh biyografileri vb.), mecmualarda, tarihlerde (şehir tarihleri), vefeyatlarda ve il yıllıklarında yer alan şair/yazarların modern biyografi usullerine göre yazılmış biyografilerinin yer aldığı bir sözlük çalışması olarak hayata geçmiş ve 31.03.2015 yılında tamamlanarak 6982 biyografiyle http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/ adresinden yayınlanmış ve okurlara sunulmuştur. 2017 Mart ayında TEİS projesinin ikinci aşaması olarak başladığımız Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) projesinde ise kapsamı âşık ve tekke şairleri için 1920 sonrası ölümlüler ve 1985’e kadar doğumlular oluştururken; yeni edebiyat alanındaki şair ve yazarlar için kapsam ölümü 1860’tan başlayarak 1985 doğumlulara kadar olanlarla sınırlandırılmıştır. Proje öncesi yapılan araştırmalarla 7000 civarında biyografi sayısına ulaşmayı amaçlayan projenin bitiminde bu sayı 7263’e ulaşmıştır. Hazırlanan biyografi sözlüğünün 10 Şubat 2020 tarihinde tamamlanmasıyla iki proje bir araya getirilerek http://teis.yesevi.edu.tr/ adresinde yayına girmiştir.

Madde Girişi

Madde girişi yazarlar tarafından doğrudan veritabanı üzerinden yapılmıştır. Bunun için yazarlar önce Proje web sayfasındaki Giriş bölümünden “Yeni Kayıt” kısmına girerek sisteme kayıt olmuşlar ve istenilen bilgileri doldurmuşlardır. Daha sonra kendilerine verilen maddeleri, yazım kurallarına uygun olarak hazırlayarak, Giriş bölümündeki Sisteme Giriş kısmından mail adresi ve belirledikleri şifre ile metin girişi yapmışlardır. Metin, doğrudan sistem üzerinden veya bir word dosyasından "kopyala-yapıştır" yoluyla girilmiştir. Bundan sonra gelen maddeler, editörler tarafından incelenmiş, varsa editörlerin istedikleri düzeltmeler yazarlar tarafından aynı şekilde sistem üzerinden yapılmıştır.

Maddelerin İncelenmesi

Yazılan maddeler, ilgili editör tarafından sistem üzerinden incelenmiştir. Editörler tarafından, gelen maddeler üzerinde gerekli düzeltme ve ilaveler yapılmış, eksik ve yetersiz bulunan maddelerin düzeltilmesi veya başka bir yazar tarafından yeniden yazılması talep edilmiştir. Editör tarafından yapılan köklü değişikliklerde ise yazarın onayı alınmıştır.

Maddelerin Erişime Açılması

Editörlerce inceleme süreci tamamlanan maddeler, projede görevli teknik personel tarafından teknik açıdan kontrol edildikten sonra erişime açılmıştır.