Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi (TEİS), başlangıçtan 21. Yüzyıla (1985 doğumlu) kadarki Türk edebiyatına ait şair ve yazarları kapsamaktadır. Divan, âşık, tekke geleneği ve Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatı bütünüyle ele alınmıştır. Proje, esas itibariyle Anadolu'da Selçuklularla başlayıp Osmanlılarla devam eden ve günümüze ulaşan edebî birikimi toplumla buluşturmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, Eski Uygur, Karahanlı, Harezm-Kıpçak, Çağatay ve Azerî sahasına mensup isimler de projeye dâhil edilmiştir. Yeni Türk edebiyatı alanında ise proje sadece Türkiye ile sınırlandırılmamış, Balkan coğrafyasında, Kıbrıs’ta Türkçe yazan; Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde “gurbetçi” tanımıyla bulunan, Cengiz Aytmatov gibi eserleriyle ülkemizde çok tanınanların biyografilerine de yer verilmiştir.

Projeye girecek isimlerin belirlenmesinde, dil esas alınmış, eserlerini Arapça ve Farsça olarak kaleme alan temsilciler, Mevlânâ gibi Türk edebiyatını derinden etkileyen birkaç isim dışında, alınmamıştır. Madde başlarının belirlenmesinde edebî eser sahibi olma kriteri aranarak, edebiyatla yakından ilgili tezkire ve biyografi türünde eser veren yazarlar da sözlüğe dâhil edilmiş, tarih yazarları ise kapsam dışı tutulmuştur.

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesinde Divan Edebiyatı alanından 5263, Yeni Türk Edebiyatı alanından 4263 ve Âşık ve Tekke Edebiyatı alanından 4623 ismin dijital ortamda yayımlanmasıyla yaklaşık 14000 ansiklopedik madde, araştırmacılar ve okurlarla buluşmuştur.