TARİHÇE

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesidir. Üniversitenin temelleri, 6 Haziran 1991'de, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre önce Türkistan Devlet Üniversitesi olarak atılmış; Kazakistan ve Türkiye arasında, 31 Ekim 1992'de imzalanan uluslararası anlaşma ile “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi” adıyla iki ülkenin ortak devlet üniversitesi hâline gelmiştir. İki ülke, 21-24 Ekim 2009 tarihlerinde “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma” ile, iki ülke eğitim alanındaki işbirliğini daha da geliştirme iradesini yeniden ortaya koymuşlardır. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde, bugün 10 fakülte ve 1 yüksekokulda, Türkiye, Kazakistan Türk Devlet ve Topluklarından olmak üzere yaklaşık 14 bin öğrenci öğrenim görmekte ve 1000'i aşkın akademik personel görev yapmaktadır. Merkez yerleşkede, en son teknolojik araç-gereçlerle donatılan Tıp Fakültesi Hastanesi 1 Aralık 2008 tarihinden itibaren bölge halkına hizmet vermektedir. Mütevelli Heyet Başkanlığı, Ankara'daki binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Türkçesiyle Uzaktan eğitim Programlarının (TÜRTEP) koordinasyonu da Ankara'daki birimlerinden yürütülmektedir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Üniversite, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan ana yerleşkesinde örgün, açık (dışarıdan) ve uzaktan eğitim (internet üzerinden e-eğitim) olarak yürütmektedir. Bu programlara ek olarak, halka yönelik sertifikalı meslek edindirmeyi amaçlayan yaygın eğitim faaliyetleri de yerine getirilmektedir. Üniversitede eğitim-öğretim dili, Kazakça ve Türkçedir. Bazı bölümlerde Rusça eğitim verilmektedir. Takip edeceği programın eğitim dilini bilmeyen öğrencilere Hazırlık Dil Öğretim Merkezinde bir yıl hazırlık eğitimi verilmektedir. Ahmet Yesevi Üniversitesinin diplomaları, Kazakistan ve Türkiye'de aynı alan ve seviyede öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerlilğine eş değerde olup, sahiplerine aynı hakları sağlamaktadır. Üniversitede örgün eğitim-öğretim, harçsız ve burslu, harçsız (kvota) ve ücretli olarak yapılmaktadır. Türkiyeli öğrenciler için eğitim-öğretim harçsızdır.

İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM (TÜRTEP)

Üniversite, 2001 yılından itibaren, bilgisayar iletişim ağı ortamında karşılıklı, etkileşimli uzaktan eğitim faaliyetlerine hız vermiş, akademik ve teknolojik altyapısını kısa sürede tamamlayarak 2002-2003 ders yılından itibaren uzaktan eğitim-öğretime başlamıştır. TÜRTEP, “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları”nın kısaltılmış adıdır. TÜRTEP'le ilgili faaliyetler, hem Kazakistan'da hem de Ankara'daki birimler aracılığıyla yürütülmektedir. TÜRTEP, internet üzerinden eğitim sisteminde eğitim 24 saat canlı tutulmakta, öğrenciye 24 saat bilgi alma-verme fırsatı, etkili ve dinamik bir şekilde, danışman öğretim üyesiyle sürekli iletişim içinde bulunma imkânı sağlanmaktadır. TÜRTEP eğitim programları, uluslararası standartlarda hazırlanmıştır. Alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, haftada 7 gün, günde 24 saat eğitim hizmeti verilmekte, dersler, sesli ve görüntülü eğitimlerin yer aldığı sanal sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler kayıt edilerek öğrencinin dersi tekrar tekrar izlemesine imkân sağlanmaktadır. Eğitim, ara sınavlar ve ödevler tamamen internet üzerinden yürütülmekte, ancak başarı belirlemesinde %70 ağırlığa sahip olan dönem sonundaki final ve bütünleme sınavları ise kimlik kontrollü olarak Ankara, Türkistan (Kazakistan) ve İstanbul'daki merkezlerde, eş zamanlı olarak, sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır. TÜRTEP'te internet üzerinden uzaktan eğitim verilen 1 ön lisans (Bilgisayar Programcılığı), 3 lisans (Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Endüstri Mühendisliği ve 16 yüksek lisans (Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İngiliz Dili Eğitimi, Turizm İşletmeciliği,Türk Dili ve Edebiyatı,Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Uluslararası İlişkiler, İş Sağlığı ve Güvenliği) olmak üzere toplam 20 program bulunmaktadır. Mezunlar, üniversitenin ilgili bölümlerinin diplomalarını almaktadır.

ÖĞRENCİ KABULÜ

Giriş sınavını kazanan Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülkelerin lise ve dengi okul mezunu vatandaşları, üniversitede öğrenim görme hakkına sahiptir. Üniversite Tüzüğü gereği öğrenciler, Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, diğer Türk Cumhuriyetleri vatandaşları ile Türk ve Akraba Toplulukları mensuplarından oluşmaktadır. Kazakistan vatandaşı olan öğrenciler, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığınca yapılan merkezî öğrenci seçme sınavlarında aldıkları puanlar ve kontenjanlar göz önüne alınarak yerleştirilmektedirler. Türkiye'den gidecek öğrencilerin seçme, kabul ve yerleştirme işlemleri, ilgili bölümler için öngörülen puan türlerine göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Hazırlık hariç, üst sınıflarda okuyan ve başarısız olan öğrenciler ilgili sınıfın müfredat programındaki tüm dersleri almadığı takdirde, mazeretini kanıtlamak şartıyla, öğrenimlerine ücretli olarak devam ederler. Öğrencilerin Türkiye-Kazakistan (Türkistan şehri) gidiş ve dönüş, barınma ve kişisel giderleri kendilerince karşılanmaktadır. Hazırlık sınıfında yurtta kalmak zorunludur. Öğrenci kesin kayıtları Üniversite Rektörlüğünce yapılmaktadır. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından öğrenci seçimi ise Rektörlük tarafından özel seçme sınavı ile yapılmaktadır.

ADRES

Yerleşke :Türkistan / KAZAKİSTAN
Begzat Sattarhanov Caddesi No:29
Rektörlük Binası 161200
Türkistan Şehri, Güney Kazakistan Eyaleti
Tel: 007 72533 636 36
Faks: 007 72533 636 05
Mütevelli Heyet Başkanlığı: Ankara / TÜRKİYE
Aşağı Öveçler Mahallesi, 1314. Cadde, No: 19 Çankaya/Ankara
Tel : +90 312 216 06 00
Faks : +90 312 223 34 29
Üniversiteyle ilgili ayrıntılı bilgiye www.ayu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir