ABDÜLLATİF, Fakîh Karamanî, Siyahser

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Abdüllatif, ahlâk yazarı ve mutasavvıftır. 16. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Karamanlıdır. Fakîh Karamanî, Kara Abdüllatif ve Siyahser diye anılmaktadır. Hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yer almamaktadır. Baba adı Derviş Fakih, Osmanlı Müellifleri'ne göre de Durmuş Fakih'tir. Ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir.


Kaynakça

Cunbur, M. (2002). "Abdüllatif", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.1. Ankara: AKM Yay.  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 23.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Âdâb-ı Menâzil ve Mirâcü'l Müştakîn ve Minhâcu'l Müttakîn adlı iki eseri bilinmektedir. Eserlerinde oldukça sade bir üslup kullanmıştır. 

1. Âdâb-ı Menâzil: Bir ulema kızı olan ve eve gelen kadın konuklarına ahlâkla ilgili uyarıcı konuşmalar yapan eşinin isteği üzerine 985/1577'de yazdığı, aile ahlâkıyla ilgili, ev kadınının nitelikleri, evde uygulanacak ahlâk kuralları, ana, baba ve çocuk münasebetleri üzerinde duran eğitici bir eserdir. Kütüphanelerde pek çok yazması bulunan bu eserin birkaç nüshası İÜK TY 199, 2717, 7181; SK Pertevniyâl V, 449; İB Ata KK. 'dedir. 

2. Mirâcü'l Müştakîn ve Minhâcu'l Müttakîn: Tasavvufta seyr ü sülûk bahsi, manevi menzil ve makamlar üzerinde durmaktadır. Eserin bir nüshası SK Esad Ef. Nu. 1722'de bulunaktadır (Cunbur 2002: 81). 

"Beş dürlü nesne olmayan memlekete varmak gerek ve turmak gerek biri siyâset idici pâdişâh olmasa ikinci tabîb-i hâzık olmasa üçünci âdil kâdı olmasa dördünci akar su olmasa beşinci ma'mûr pâzâr-gâh olmasa..." 

Âdâb-ı Menâzil'den 06 Mil Yz A 445, vr. 4b.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Doğum YeriGörüntüle
2NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Doğum YeriGörüntüle
3KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/83Doğum YeriGörüntüle
4RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Doğum YılıGörüntüle
5NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Doğum YılıGörüntüle
6KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/83Doğum YılıGörüntüle
7RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Ölüm YılıGörüntüle
8NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Ölüm YılıGörüntüle
9KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/83Ölüm YılıGörüntüle
10RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Madde AdıGörüntüle
14NEŞRÎ, Mehmed Neşrî Efendi, Hüseyin bin Eyne Bey ?d. ? - ö. 1519-20 - 1520-21 ?Madde AdıGörüntüle
15KENZÎ, Kerim, Keremd. ? - ö. 1882/83Madde AdıGörüntüle