AFÎF, Ayvansaraylı Afîf Efendi

(d. ?/? - ö. 1811-12/1226)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Afîf’in hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İstanbul Ayvansaraylıdır. Bundan dolayı Ayvansaraylı Afîf Efendi denmekle şöhret buldu. 1226/1811-12 yılında vefat etti. Şeyhülislam Arif Hikmet “Afîf-i ehl-i suhen vâsıl oldı me'vâya” mısraını Afîf’in ölümüne tarih olarak düşürmüştür.

Kaynaklarda Afîf’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında bilgi bulunmadığı gibi şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Fakat Dîvân'ının British Museum'daki tek nüshası yayımlanmıştır (Kaya 2018).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 1. İstanbul.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaya, Yiğit (2018). XVIII. Yüzyıl Hattat Divan Şairi İstanbul Ayvansaraylı Afîf Efendi ve Divanı. Ankara: Akçağ Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 692.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 87.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 11.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂNÎ, Şânî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
3ALİd. 1785 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂNÎ, Şânî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6ALİd. 1785 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂNÎ, Şânî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9ALİd. 1785 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂNÎ, Şânî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ALİd. 1785 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞÂNÎ, Şânî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
15ALİd. 1785 - ö. ?Madde AdıGörüntüle