ÂFİTÂBÎ, Hasan Çelebi

(d. ?/? - ö. 1573/981)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Hasan’dır. Hattat Hasan Çelebi adıyla bilinir. Şair, Emin Köse olarak bilinen Mevlânâ Yahyâ Çelebi’nin evlatlığıdır. Arapça ve belagat eğitimini Yahyâ Çelebi’den, hat eğitimini ise Şükrullah Halife Efendi’den aldı. Eğitiminin ardından önce danişmendlik sonra da hüsn-i hattaki yeteneğinden dolayı divan katipliği görevinde bulundu. 981/1573’te vefat eden şair için “hayrü’l-amel” (981) tarihi düşürülmüştür. Güzel ahlakı, nazik tavrı, yazısı, şiir ve inşâdaki başarısı ile beğenilmiş ve tanınmıştır. Âfitâbî Hasan Çelebî’nin kayıtlara geçen bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Dîvân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.
Kılıç, Filiz (hzl.) (2010) Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (1928) Tuhfe-i Hattatîn. (hzl. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey). İstanbul: Devlet Matbaası.
Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005) Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf[erişim tarihi: 01.02.2014].

Şemseddin Sami (1996) Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşkar Neşriyat.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu lem‘a-ı hüsn ile ki sen nûr-ı basarsın
Yüz virme igen zülfüne ki nûrı basarsın
*
Gumûm içinde kaddüm mûya döndi
Hümûm altında benzüm mûma döndi

(Karatay, Halit (2008). Hattat Dîvân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay. 87.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Doğum YeriGörüntüle
2Aslı Durakd. 21 Eylül 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
4ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Doğum YılıGörüntüle
5Aslı Durakd. 21 Eylül 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
7ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Ölüm YılıGörüntüle
8Aslı Durakd. 21 Eylül 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
10ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77MeslekGörüntüle
11Aslı Durakd. 21 Eylül 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
12AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
13ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Aslı Durakd. 21 Eylül 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Madde AdıGörüntüle
17Aslı Durakd. 21 Eylül 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle