ÂFİTÂBÎ, Hasan Çelebi

(d. ?/? - ö. 981/1573)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Hasan’dır. Hattat Hasan Çelebi adıyla bilinir. Şair, Emin Köse olarak bilinen Mevlânâ Yahyâ Çelebi’nin evlatlığıdır. Arapça ve belagat eğitimini Yahyâ Çelebi’den, hat eğitimini ise Şükrullah Halife Efendi’den aldı. Eğitiminin ardından önce danişmendlik sonra da hüsn-i hattaki yeteneğinden dolayı divan katipliği görevinde bulundu. 981/1573’te vefat eden şair için “hayrü’l-amel” (981) tarihi düşürülmüştür. Güzel ahlakı, nazik tavrı, yazısı, şiir ve inşâdaki başarısı ile beğenilmiş ve tanınmıştır. Âfitâbî Hasan Çelebî’nin kayıtlara geçen bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Dîvân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.
Kılıç, Filiz (hzl.) (2010) Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (1928) Tuhfe-i Hattatîn. (hzl. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey). İstanbul: Devlet Matbaası.
Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005) Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf[erişim tarihi: 01.02.2014].

Şemseddin Sami (1996) Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşkar Neşriyat.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu lem‘a-ı hüsn ile ki sen nûr-ı basarsın
Yüz virme igen zülfüne ki nûrı basarsın
*
Gumûm içinde kaddüm mûya döndi
Hümûm altında benzüm mûma döndi

(Karatay, Halit (2008). Hattat Dîvân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay. 87.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Doğum YeriGörüntüle
2NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
3HAMÎDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Doğum YılıGörüntüle
5NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
6HAMÎDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Ölüm YılıGörüntüle
8NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
9HAMÎDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984MeslekGörüntüle
11NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890MeslekGörüntüle
12HAMÎDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMÎDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Reşat Enis Aygend. 1 Haziran 1909 - ö. 10 Ocak 1984Madde AdıGörüntüle
17NÜZHET, Hasan Nüzhetd. 1826 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
18HAMÎDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle