ÂFİTÂBÎ, Hasan Çelebi

(d. ?/? - ö. 981/1573)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan şairin asıl adı Hasan’dır. Hattat Hasan Çelebi adıyla bilinir. Şair, Emin Köse olarak bilinen Mevlânâ Yahyâ Çelebi’nin evlatlığıdır. Arapça ve belagat eğitimini Yahyâ Çelebi’den, hat eğitimini ise Şükrullah Halife Efendi’den aldı. Eğitiminin ardından önce danişmendlik sonra da hüsn-i hattaki yeteneğinden dolayı divan katipliği görevinde bulundu. 981/1573’te vefat eden şair için “hayrü’l-amel” (981) tarihi düşürülmüştür. Güzel ahlakı, nazik tavrı, yazısı, şiir ve inşâdaki başarısı ile beğenilmiş ve tanınmıştır. Âfitâbî Hasan Çelebî’nin kayıtlara geçen bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Karatay, Halit (2008). Hattat Dîvân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.
Kılıç, Filiz (hzl.) (2010) Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (1928) Tuhfe-i Hattatîn. (hzl. İbnül Emin Mahmud Kemal Bey). İstanbul: Devlet Matbaası.
Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005) Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf[erişim tarihi: 01.02.2014].

Şemseddin Sami (1996) Kamusu’l A’lâm. Ankara: Kaşkar Neşriyat.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bu lem‘a-ı hüsn ile ki sen nûr-ı basarsın
Yüz virme igen zülfüne ki nûrı basarsın
*
Gumûm içinde kaddüm mûya döndi
Hümûm altında benzüm mûma döndi

(Karatay, Halit (2008). Hattat Dîvân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay. 87.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VASFÎ/BERKÎ, Şeyh Ali Vasfîd. 1851 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
2Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Doğum YeriGörüntüle
3Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VASFÎ/BERKÎ, Şeyh Ali Vasfîd. 1851 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Doğum YılıGörüntüle
6Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VASFÎ/BERKÎ, Şeyh Ali Vasfîd. 1851 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Ölüm YılıGörüntüle
9Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VASFÎ/BERKÎ, Şeyh Ali Vasfîd. 1851 - ö. 1910MeslekGörüntüle
11Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009MeslekGörüntüle
12Hülya Koçd. 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
13VASFÎ/BERKÎ, Şeyh Ali Vasfîd. 1851 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VASFÎ/BERKÎ, Şeyh Ali Vasfîd. 1851 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
17Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Madde AdıGörüntüle
18Hülya Koçd. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle