ÂHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında bilgi yoktur. "Ahî ile Gedâyî de bir zaman/Bursa'da sürdüler dem ü devrânı" beytinden Bursa'da şöhret kazandığı anlaşılmaktadır (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 1986: 50). Vasfi Mahir Kocatürk Saz Şiiri Antolojisi adlı eserinde yazma dergilerde şiirlerinin bulunduğunu belirtir (Kocatürk 1963: 128). Sadeddin Nüzhet Ergun da kendisinde bulunan 17. asırda yazılmış bir mecmuada Âhî adına bir şiirin kayıtlı olduğunu bildirir. Aynı manzumeyi diğer bir şiir ile birlikte M. Şakir'in Yeni Türk Mecmuası'nda neşrettiğini belitir. Nihad Sami'deki cönkler arasında da Âhî adına kayıtlı şiirler olduğuna dikkat çeker (Ergun yty: 24).

Kaynakça

"Ahî" (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. s. 50. 

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Poyraz Reklâm Yay. 

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C.1. yyy.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 23.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Yüreğimde yarelerim unulmaz,
İşler fitilleri, derman ağladı.
Ay efendim, buna çare bulunmaz,
Zahmımı seyreden Lokman ağladı

Felek bize yâr olmadı gittikçe,
Vücudum şehrini cevrin yıktıkça,
Dud-u ahım asümana çıktıkça
Gökte melek, yerde insan ağladı.

Çarkın ahvalini bilmek diledim,
Gözlerim yaşını silmek diledim,
Derdimi hesaba almak diledim:
Yazıyla defter ü divan ağladı,

Devran bize muhabbeti sundukça,
Asiyablar zâri kılıp döndükçe,
Çeşmim yaşı kan bulanık aktıkça
Gûş edip derya-yı umman ağladı.

Âhî der ki: Zâr ettiğim çağlarda
Mecnun gibi mekân tuttum dağlarda.
Feryadıma kulak tuttu bağlarda,
Bülbül feryad edip gülşan ağladı. 

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 128. 

Koşma 

Bir sözüm var sana arzıhal sunsam
Güzel tûti anı anlar gelür mi
Bir gece seninle müşerref olsam
Meleğim naz ile söyler olur mı

Sana canım arz-ı hâle geldiğim
Ağlamağa tebdil oldu güldüğüm
Bunca yıldır divanesi olduğum
Dedim acep sevdiğimden bilir mi

Der ki Âhî benim ruh-i revanım
Yüzüne bakmağa dayanmaz canım
Doğrusun söyle meleğim sultanım
Yoksa hasret kıyamete kalur mı

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Poyraz Reklâm Yay. 228. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA’ÎD, Babaefendizâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Doğum YeriGörüntüle
2Feyzî, Abdulhâdîzâde Feyzullahd. ? - ö. 1716Doğum YeriGörüntüle
3RESMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SA’ÎD, Babaefendizâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Doğum YılıGörüntüle
5Feyzî, Abdulhâdîzâde Feyzullahd. ? - ö. 1716Doğum YılıGörüntüle
6RESMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SA’ÎD, Babaefendizâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Ölüm YılıGörüntüle
8Feyzî, Abdulhâdîzâde Feyzullahd. ? - ö. 1716Ölüm YılıGörüntüle
9RESMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SA’ÎD, Babaefendizâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Feyzî, Abdulhâdîzâde Feyzullahd. ? - ö. 1716Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RESMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SA’ÎD, Babaefendizâde Şeyh Mehmed Sa’îd Efendid. ? - ö. 1871Madde AdıGörüntüle
14Feyzî, Abdulhâdîzâde Feyzullahd. ? - ö. 1716Madde AdıGörüntüle
15RESMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle