AHİ, Ali

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahi'nin 19. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Asıl adı Ali’dir. Hakkında bilinenler yeterli değildir (Özen 1999: 209). Doğan Kaya’nın arşivindeki 23. Numaralı cönkte, bir şiiri bulunmaktadır (Kaya 2009: 196).

Cönkte şiirlerine yer verilen şairlerin büyük çoğunluğu Emlek yöresinin şairleridir. Bundan hareketle şairin Şarkışla köylerinin birinde yaşadığı düşünülebilir. Mevcut şiirden hareketle şiir tekniğinin kuvvetli olduğu söylenebilir.

 

 

Kaynakça

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 1. Sivas: Sivas Valiliği Yay. 

Özen, Kutlu (1999). “Emlek Yöresinde Tutulmuş Bir Cönkte Geçen Halk Şairleri”. I. Emlek Yöresi ve Çevresi Halk Ozanları Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Emlek Ozanları Kültür Derneği Yay. 206-215.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. DOĞAN KAYA
Yayın Tarihi: 20.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beri

Dilim kalem kalbim defter yazarım

Muhabbet deryasın tutaldan beri

Leyla’m deyüp kan ağlayıp gezerim

Mecnun olup aşka uyaldan beri

Dört kitaptan bize haber verildi

Kâmil olup akıl başa derildi

İblis lain merdûd oldu sürüldü

Hakk’ın buyurduğun sayaldan beri

Çıkınca Mirac’a Hazret-i Sultan

Nur ile gark oldu ol cümle cihan

Diledi ümmetin Hüdâ’dan heman

Saadet tacını giyelden beri

Gel ey zahit atma kendini dâma

Keramet bizdedir şükür Hüdâm’a

“Velekad kerremnâ benî ademe”

Hak anı Resul’e diyelden beri

Mahlasım Ahi’dir ismim Ali’dir

Derunumda sanma dünya malıdır

Şükür kalbim iman ile doludur

Kendi eksikliğim duyaldan beri

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 1. Sivas: Sivas Valiliği Yay. 196.