AHMED DEDE

(d. ?/? - ö. ?/1761)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ahmed Dede’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi’ndeki bilgilere göre, mutasavvıf şair, Memiş Efendi lakabıyla bilinen Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi Şeyhî Dede’nin oğludur. Bundan dolayı şair, Memişzade olarak tanınmıştır. 16. yüzyılda yaşamış evliyalardan Yusuf Sîneçak’ın akrabalarından olan Ahmed Dede, 1720 senesinde babasının vefat etmesi üzerine şeyh olmuştur. Ünlü Mevlevi şeyhi Nâyî Osman Dede’nin eşi Saida Hanım, Ahmed Dede’nin yeğenidir. Mevleviler arasında iyi tanınan şair 1761 yılında İstanbul’da vefat etmiştir (Genç 2002: 159-160).

Şairin kendisine ait müstakil bir eserin olup olmadığı bilinmemektedir. İlhan Genç, Esrar Dede’nin, şairin eserlerine ulaşamadığını belirttiğini aktarmıştır (2002: 160). 

Kaynakça

Genç, İlhan (2002). "Ahmed Dede", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 159-160.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 13.02.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler